Home Mens en Dier Mensen Rotterdam – Rome rijdend op gebruikte frituurolie

Rotterdam – Rome rijdend op gebruikte frituurolie

Op Hemelvaartsdag 13 mei 2010 start de rally ‘Wonders of Waste’: op gebruikte frituurolie van Rotterdam naar Rome. The 7 Adventures organiseert deze rally met als doel geld op te halen en awareness the creëren voor het goede doel en ondersteunt hiermee het werk van Macha Works.


Colosseum
‘Wonders of Waste’ is een 1600 kilometer lange rit van Rotterdam naar het Colosseum in Rome. De deelnemers mogen alleen gebruikte frituurolie als brandstof gebruiken en moeten deze onderweg gratis zien te krijgen. Met deze bizarre 4-daagse reis laten de deelnemers zien dat zij een uitdaging niet uit de weg gaan. Het einddoel van de reis is het Colosseum in Rome, dat recentelijk verkozen is tot één van de zeven nieuwe wereldwonderen. Deze reis biedt de deelnemers de mogelijkheid dit wereldwonder opnieuw te ontdekken: de reis is de bestemming.

Afval
De gebruikte brandstof moet gebruikte frituurolie zijn, waarmee we willen laten zien dat dit geen afval is. Frituurolie wordt nu vaak niet recycled, terwijl het een goede basis vormt voor een milieuvriendelijke brandstof. We hopen te bereiken dat frituurolie inzamelen net zo gewoon wordt, als het scheiden van glas en oud papier.

Goede doel
Voor dit event is  Macha Works het geselecteerde goede doel.
De deelnemers aan dit avontuur zetten zich in voor het goede doel door sponsorgelden op te halen. De op te halen sponsorgelden worden door de deelnemers zelf bijeen gebracht.
Achtergrondinformatie:

The 7 Adventures
The 7 Adventures organiseert avontuurlijke road trips om geld in te zamelen voor goede doelen. Deze events bieden de deelnemers de kans de zeven nieuwe wereldwonderen te ‘herontdekken’ terwijl zij zich inzetten voor een betere wereld.
Meer informatie op www.the7adventures.com
of op de link: http://www.the7adventures.com/wonders_of_wasteNL.php

Macha Works
Macha Works ondersteunt kleinschalige ontwikkelingsprojecten op het platteland van Zambia. De aanpak van de stichting richt zich specifiek op de talenten uit de betreffende dorpen en ondersteunt hen om de ontwikkeling van hun dorp in eigen hand te nemen. Het talent wordt door toegang tot internet en door uitwisselingen van succesvolle plattelandsprojecten met andere talenten van het platteland in staat gesteld zelf de noodzakelijke projecten voor hun dorp te selecteren, te implementeren en te exploiteren.
Meer informatie op www.machaworks.org

Jatropoha / Bio-Diesel project
The 7 adventures ondersteunt het bio diesel project van Macha Works. In Macha wordt 5 km2 land geschikt gemaakt voor de aanplant van de Jathropha plant. Deze plantage kan binnen 3 jaar voldoende bio-diesel produceren voor de energiebehoefte van het dorp. Op dit moment wordt de diesel op ruim 70 kilometer afstand en over slechte zandpaden aangevoerd naar Macha. Een Jatropha stek kost 10 euro cent en er worden 125.000 plantjes per km2 uitgezet. Vijf planten produceren jaarlijks minimaal 1 liter bio diesel olie.

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Haringstand stabiliseert; scholbestand ontwikkelt ..

Haringstand stabiliseert; scholbestand ontwikkelt zich goed. De druk van de visserij op de visbestanden in de Noordzee is in de afgelopen jaren afgenomen. Vooral schol heeft geprofiteerd van deze afname.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com