Home Mens en Dier Mensen Bedwelming ritueel slachten noodzaak.

Bedwelming ritueel slachten noodzaak.

Bijzondere procedurevergadering van de Tweede Kamer over onverdoofd ritueel slachten bevestigt de noodzaak van bedwelming. Wetenschappers hebben gepleit voor toepassing van bedwelming tijdens het slachten van dieren. Dat deden zij tijdens de door de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren georganiseerde bijzondere procedurevergadering waarin Kamerleden geïnformeerd werden over onverdoofd ritueel slachten. Het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren, de Nicolaas G. Pierson Foundation, presenteerde op de bijeenkomst undercover opnamen van onverdoofd ritueel slachten in Nederland, becommentarieerd door internationale wetenschappers. Deze beelden zijn inmiddels online te zien via www.partijvoordedieren.nl en via www.ngpf.nl.

De beelden van onverdoofd ritueel slachten zijn met een verborgen camera opgenomen in verschillende slachthuizen in Nederland en België. Te zien is hoe schapen, runderen, geiten, kippen en konijnen zonder verdoving worden geslacht door middel van een halssnede. Daarna worden de dieren opgehangen om te “verbloeden”, waarbij ze nog lang naschokken en spartelen. Bij de bijeenkomst waren ook Nederlandse wetenschappers aanwezig zijn om de beelden toe te lichten en vragen van Kamerleden te beantwoorden.

Uit recent onderzoek van Wageningen UR blijkt andermaal dat dieren die onverdoofd geslacht worden ernstig pijn lijden bij deze vorm van slachten. Daarom heeft de Partij voor de Dieren het initiatief genomen een einde te maken aan alle vormen van onverdoofde rituele slacht in Nederland. De Partij voor de Dieren heeft hiervoor een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat spoedig in de Tweede Kamer zal worden behandeld. Marianne Thieme: “De vrijheid tot het uitvoeren van bepaalde riten en tradities houdt op waar mensen of dieren er leed door ondervinden”.

Citaten van aanwezige wetenschappers:

Dr. E. Lambooij, verbonden aan de Wageningen UR: "De getoonde beelden wijken niet af van wat ik in de praktijk in rituele slachthuizen aantref, zelfs wanneer ik aangekondigd en zichtbaar als waarnemer aanwezig ben.”

Prof.Dr. L. Hellebrekers, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde: “Er zou speciale aandacht moeten worden gegeven aan schapen en runderen die tijdens de onverdoofde rituele slacht soms pas tot vier minuten na de halssnede sterven.”

Dr. B.C. Labuschagne, verbonden aan de Universiteit Leiden: “Goede zeden kunnen reden zijn om godsdienstige handelingen aan banden te leggen. Wreedheid jegens dieren wordt in onze samenleving niet meer geaccepteerd. Veranderend denken over de zeden vormt een legitieme beperkingsgrond. Dat blijkt ook uit de opstelling van het Europese Hof jegens landen die het onverdoofd ritueel slachten inmiddels verboden.”

 

AddThis Social Bookmark Button


Een op de vijf reptielen dreigt uit te sterven

Negentien procent van alle reptielen ter wereld wordt met uitsterven bedreigd. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van de Zoological Society of London (ZSL) in samenwerking met de International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com