Home Mens en Dier Mensen Verkiezing duurzaamste Hovenier van Nederland

Verkiezing duurzaamste Hovenier van Nederland

Door de firma Innogreen (duurzame bemesting) en het vakblad TuinPro is aan alle ruim 6000 hoveniersbedrijven van Nederland gevraagd deel te nemen aan de verkiezing Duurzaamste Hovenier van Nederland.

 

Willemstein Hoveniers uit Waddinxveen is reeds 25 jaar actief op het gebied van Tuinontwerp, Tuinaanleg, Tuinonderhoud, Daktuinen en Gevelbegroenings systemen en wilde dus wel meedoen aan deze spannende competitie. Ruim 15 jaar gebruikt Willemstein Hoveniers geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest meer en ziet deze competitie als een podium om meer mensen te interesseren in Duurzame tuinaanleg en onderhoud. Nadat ik mij had ingeschreven kreeg hij een grote vragenlijst. Min of meer gestoeld op het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het hele bedrijf, inkoopbeleid, visie, missie, personeelsbeleid etc. kwam ter sprake. Hierna heeft de jury alle inschrijvingen beoordeeld en besproken. Uit de bedrijven welke zich hebben ingeschreven werden er 15 als serieuze kanshebbers benoemd. Hieruit zijn in een volgende selectieronde 5 bedrijven overgebleven.

Na een bedrijfsbezoek in Waddinxveen is de keuze gemaakt en is Willemstein Hoveniers uitgekozen tot tweede Duurzaamste Hovenier van Nederland. Op de Groene sector Vakbeurs in Hardenberg werd door Jurgen Smit, Karel Verdonschot (TuinPro) en Ruud Snijders (InnoGreen) de prijzen uitgereikt aan de winnaars. Sjaak Willemstein, eigenaar van Willemstein Hoveniers uit Waddinxveen is erg blij met zijn tweede plek in deze competitie. Graag zou hij de duurzame werkwijze van het bedrijf verder uitdragen en vervolmaken. Vandaag de dag kunnen we alles duurzaam kopen, maar wat is nu eigenlijk duurzaam? Persoonlijk vind hij dat je altijd moet kunnen nagaan, waar het product vandaan komt en hoe het gemaakt is en dat is best lastig. Veel fabrikanten draaien er om heen, of geven bewust verkeerde informatie. Hierdoor is het lastig om e.e.a. te achterhalen. Maar na jaren ervaring weet Willemstein Hoveniers al snel of het werkelijk duurzaam is. Hij kiest bij voorkeur inheemse planten uit, dus Nederlandse planten welke normaal kunnen groeien op de nieuwe plek in de (uw) tuin. Voor bestrating wordt zoveel mogelijk gebakken Nederlandse klinkers gebruikt in plaats van natuursteen. Ook gebruikt hij vaak aluminium, Bamboo hout of Larikshout in plaats van hardhout. Bij tuinonderhoud blijft blad etc. in de tuin achter. Doordat het blad in de tuin achterblijft en Willemstein Hoveniers gebruik maakt van Effectieve Micro-organismen zal het blad snel worden omgezet in voeding voor de planten en de dieren in de tuin. Hierdoor zal een rijk dierenleven ontstaan, zowel in de bodem als erboven. Een gezonde bodem zorgt weer voor gezonde planten, waardoor aantastingen steeds minder voorkomen.

Ook het verminderen van CO2 uitstoot is een belangrijk onderdeel binnen het bedrijf. Als dealer van Olivijn (een mineraal dat CO2 opneemt en omzet in kalk) wordt dit grintsoort veelvuldig toegepast in tuinen. Het product krijgt binnen het bedrijf ook veel aandacht en is verkrijgbaar als zand, grint en keien. Tevens is het ook verwerkt in potgrond verkrijgbaar.

Willemstein Hoveniers is  aangesloten bij de organisatie 10:10. Deze organisatie is wereldwijd bezig de CO2 uitstoot met 10% te verminderen, wekelijks is er veel aandacht in het programma Vroege Vogels (Zondag Radio 1 van 8 tot 10 uur 's morgens) maar ook op de website www.willemsteinhoveniers.nl is hier informatie over te vinden.

Een ander stokpaardje bij Willemstein Hoveniers is het aanleggen van daktuinen. Een daktuin haalt immers veel fijnstof uit de lucht, zorgt voor temperatuur verlaging, de dakbedekking gaat veel langer mee en het pand stijgt in waarde. Graag ziet hij de daktuin gecombineerd met gevelbegroening. Met een goed toegepast gevelbegroeningssysteem, eigenlijk een verticale tuin tegen de gevel van een gebouw, kan opgevangen regenwater worden gebruikt om de gevelbeplanting te voorzien van water. Eventueel overtollig water kan dan worden opgevangen in ondergrondse opslag tanks en gebruikt worden als “grijs” water in de woning (spoelwater voor toilet) of worden gebruikt om de tuin te beregenen. Hierdoor wordt wateroverlast tijdens hevige buien ook voorkomen, want het regenwater wordt sterk vertraagt afgevoerd en komt niet meer in de riolering terecht, maar wordt direct gebruikt en/of opgeslagen.

Nu Willemstein Hoveniers tweede is geworden in deze competitie staat het leven niet stil, maar gaat Sjaak Willemstein door met het uitdragen van zijn missie: Respect voor de natuur is het motto. Hij  ziet het als een voorrecht om in en met de natuur te mogen werken. Het is immers prachtig om planten en bomen te helpen tot volle wasdom te komen. Om dit te bereiken werkt hij zoveel mogelijk met effectieve micro-organismen en duurzame materialen.

De prijs bestaat uit een diner bij biologisch restaurant “De Kas” te Amsterdam, een snoeischaar en snoeizaag van ARS-Tools en een Ledspot van Groenbestel. Voor de winnaar was er ook nog een fraaie Bokaal.

 

 

 

AddThis Social Bookmark Button


Voorman provincies deelt zorgen over natuurbeleid

De coalitie Hart voor Natuur heeft haar zorgen geuit over de toekomst van de natuur in Nederland tijdens een bezoek aan Commissaris van de Koningin van Zuid-Holland Jan Franssen, tevens voorzitter van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com