Home Mens en Dier Mensen Roofvogels opvoeden

Roofvogels opvoeden

Kippen die vrij rondlopen blijken een aantrekkelijke prooi te zijn voor roofvogels. Om dit probleem van roofvogels aan te pakken, is het Louis Bolk Instituut een proef gestart bij pluimveehouders. Een methode is het gebruik van onzichtbaar gemaakt schrikdraad waardoor roofvogels op afstand te blijven. Het idee om roofdieren af te schrikken is o.m. afkomstig uit een succesvolle Amerikaanse proef waarbij coyotes werden geweerd bij kuddes schapen. Het onderzoek is in samenwerking met de Dierenbescherming, het Faunafonds, het Ministerie van EL&I en ecologische adviesbureau´s opgesteld.

In Nederland lopen naar schatting 4,6 miljoen leghennen buiten. Uit onderzoek blijkt dat ca. 40% van de biologisch gehouden kippen last heeft van uitval door roofdieren. Lokaal kan deze uitval oplopen tot honderden dieren per jaar. Naast een economisch verlies voor de pluimveehouder brengt de nabijheid van roofdieren ook veel onrust onder de kippen. Ze durven minder gebruik te maken van de vrije uitloop. In de toekomst nemen de problemen met roofvogels toe, is de verwachting. Dit komt enerzijds door een toename van het aantal uitloopbedrijven en anderzijds doordat de kippenuitloop aantrekkelijker gemaakt wordt. Daardoor hebben kippen de neiging om nog meer buiten te scharrelen en specialiseren lokale roofvogels zich op het eten van hun nieuwe prooi, de vrije-uitloopkip.

Het Louis Bolk Instituut uit Driebergen en Cabwim Consultancy uit Assen startten de proef met behandelde kippenkarkassen om zo roofvogels af te leren kippen te vangen en op te eten. De proef is onder meer gebaseerd op een eerdere succesvolle Amerikaanse proef waarbij coyotes geweerd werden bij kuddes schapen. Prooidieren - in dit geval de reeds gestorven kippen van de pluimveebedrijven, - worden vooraf omwikkeld met onzichtbaar gemaakt schrikdraad of behandeld met een misselijk makend zout. De roofvogel die van een dergelijk kippenkarkas eet, gaat naar verwachting deze prooisoort associëren met een schok of met misselijkheid. De onderzoekers hopen dat de roofvogels daardoor de kippen laten lopen en zich weer op hun natuurlijke prooidieren zoals muizen, wormen en vogeltjes gaan richten. Sterker nog, deze roofvogels kunnen een nuttige bondgenoot zijn door ook hun soortgenoten uit de buurt van de kippenuitlopen te weren en hun jongen te leren geen kippen te eten. Op deze manier kunnen roofvogels en pluimveebedrijven in betere harmonie met elkaar voortbestaan.
Bron: Louis Bolk Instituut

 

AddThis Social Bookmark Button


Zweedse korhoenders naar Nederland

APS: Zweedse korhoenders moeten Nederlands icoon voor uitsterven behoeden. Het gaat slecht met de laatste populatie wilde korhoenders in Nederland. Een nieuw onderzoeksrapport van Alterra toont aan dat de populatie op de Sallandse Heuvelrug wellicht nog te redden is door het bijplaatsen van wilde korhoenders.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com