Home Mens en Dier Mensen Lepelaar Harrie neergeschoten in Frankrijk

Lepelaar Harrie neergeschoten in Frankrijk

Een Franse jager heeft donderdag 5 november de door Natuurmonumenten gezenderde lepelaar Harrie neergeschoten. De lepelaar was onderweg naar het overwinteringgebied in Mauritanië. Diezelfde dag werd ook een andere lepelaar bij een Frans vogelasiel binnengebracht. De vogel was door een schot hagel geraakt en had een gebroken ondersnavel.

De dierenarts heeft het dier moeten afmaken. Jaarlijks worden naar schatting veertig lepelaars in Frankrijk neergeschoten. Dat is 1% van de Nederlandse populatie. In Nederland zijn lepelaars zeldzaam en bedreigd.

Geschokt
Beheerder Otto Overdijk van Natuurmonumenten reageert geschokt. “Twee meldingen op dezelfde dag. Helaas is dat geen uitzondering. Ik heb lepelaar Harrie deze zomer zelf geringd en met een zender uitgerust. Wij doen in Nederland onze stinkende best om ervoor te zorgen dat deze vogelsoort kan overleven. Het doet pijn dat een Franse jager hem tijdens de trek naar het zuiden afknalt.” De reis van lepelaar Harrie eindigde bij Duinkerken. Dit abrupte einde is goed te zien op deze website waar de trekroute van de gezenderde lepelaars te volgen is. Harrie was op slag dood. De zender is bij een lokale vogelaar gebracht, die vervolgens contact opnam met vogelringer Overdijk.

Onderzoek
Natuurmonumenten doet samen met onder andere de Werkgroep Lepelaar al jaren onderzoek naar de lepelaar. Jonge lepelaars worden gezenderd voordat ze vliegvlug zijn. Natuurmonumenten rust sinds twee jaar een aantal lepelaars uit met kleine GPS-zendertjes.”Door het ringen en zenderen van de lepelaars weten we dat jacht, en dan met namen in Frankrijk, nog steeds de grootste niet-natuurlijke doodsoorzaak is van trekkende lepelaars. Aanvaringen door lepelaars met hoogspanningskabels is de tweede doodsoorzaak.

Zeldzame vogel
Lepelaars zijn zeldzaam en bedreigd in Nederland. Ze zijn een tijd lang bijna uit ons land verdwenen. Vanaf eind jaren ’80 nemen hun aantallen weer toe. Onlangs meldde Natuurmonumenten een succes: na dertig jaar komen er weer broedende lepelaars voor in de Nieuwkoopse Plassen. De doorslaggevende factor die aan de basis van de terugkeer van deze vogel ligt is de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur, het netwerk van grote aaneengesloten natuurgebieden.
Bron: natuurmonumenten.nl

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Campagne biodiversiteit EU

Als bijen verdwijnen, kost het miljoenen om hun werk over te nemen. Zij doen het gratis! Wij zijn afhankelijk van alles wat leeft om ons heen. Die oneindige variëteit aan dier- en plantsoorten staat bekend als biodiversiteit.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com