Home Mens en Dier Mensen Tijd voor actie in Centraal Afrika!

Tijd voor actie in Centraal Afrika!

Het Wereld Natuur Fonds (WNF), IFAW, IUCN en andere grote natuurbeschermingsorganisaties roepen landen in Centraal-Afrika dringend op om de grootschalige handel in ivoor snel aan te pakken.

Tijdens een persconferentie in Brazzaville, de hoofdstad van de Republiek Congo, hebben de natuurbeschermingsorganisaties een vijfpunten plan gepresenteerd:

1. De landen in het Congo Bekken moeten strenge maatregelen tegen wildlife crime nemen. Dit is een belangrijk signaal aan stropers en criminele netwerken dat het natuurlijke erfgoed van Centraal-Afrika koste wat kost beschermd zal worden.

2. De Centraal-Afrikaanse landen moeten een zero-tolerance beleid tegen corruptie voeren.

3. De straffen voor wildlife crime moeten omhoog.

4. Er moeten beschermde gebieden aangewezen worden die extra bescherming krijgen.

5. Er moet overleg met de belangrijkste vraaglanden zoals Thailand en China komen om de vraag naar ivoor te stoppen.

 

Het plan is gelanceerd aan de vooravond van de vergadering van de COMIFAC (Central African Forest Commission) landen komende week. Regionale, grensoverschrijdende handhaving staat hoog op de agenda van de bijeenkomst.

Uitgestorven

Uit een recente wetenschappelijke studie blijkt dat het aantal bosolifanten in heel Centraal-Afrika in de afgelopen tien jaar met maar liefst 62 procent is afgenomen. WNF waarschuwt dat de bosolifant in de regio binnen enkele decennia uitgestorven zal zijn als niet wordt ingegrepen.

In maart vorig jaar nog werden in het Bouba N’Djida Nationaal Park in Kameroen in korte tijd honderden olifanten gedood door een zwaar bewapende en goed georganiseerde bende afkomstig uit buurlanden Tsjaad en Soedan. En begin dit jaar trof een team van WNF maar liefst 23 karkassen van olifanten aan in Nki Nationaal Park in het zuidoosten van Kameroen. Van de olifanten waren de slagtanden verwijderd.

De afgelopen tijd krijgt de natuurbeschermingsorganisatie met name alarmerende berichten uit de Centraal-Afrikaanse Republiek, waar rebellen in maart de macht over hebben genomen. Olifanten zouden hier ten prooi vallen aan het muitende rebellenleger.

Stroperij en ongebreidelde handel in bedreigde diersoorten door internationale criminele organisaties werkt destabiliserend in landen in de regio.

Aanscherping

Het WNF en andere organisaties vinden het bemoedigend dat sommige Centraal-Afrikaanse landen al wel begonnen zijn met het aanscherpen van hun wetten over wildlife criminaliteit. Maar de tijd begint te dringen voor met name de olifant en daarom vragen de organisaties in Centraal-Afrika nu om extra stappen.

De tien landen in Centraal-Afrika worden de COMIFAC landen genoemd (Central African Forest Commission): Burundi, Kameroen, Tsjaad, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Equatoriaal-Guinea, Republiek Congo, Democratische Republiek Congo, Gabon, Rwanda en Sao Tomé en Principe.

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Klein Profijt is ideaal voor noordse woelmuizen

Het Deltanatuurgebied Klein Profijt is één van de laatste zoetwatergetijdengebieden die vroeger langs de Oude Maas veelvuldig voorkwamen. De kreken in het gebied waren dichtgeslibd.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com