Home Mens en Dier Mensen 475.576 handtekeningen tegen varkensleed

475.576 handtekeningen tegen varkensleed

Vandaag overhandigde Compassion in World Farming in Brussel 475.576 handtekeningen aan Europese landbouwministers. In Nederland tekenden ca. 50.000 mensen de petitie. Daarmee vragen zij aan de landbouwministers (waaronder Staatssecretaris Dijksma) in eigen land strikt toe te zien op de naleving van de Europese welzijnsregels voor de varkenshouderij.

Uit onderzoek van Compassion in World Farming blijkt dat de Europese regels voor het welzijn van varkens op grote schaal overtreden worden.

De meeste varkens in de EU leven, in strijd met de wet, in kale hokken zonder strooisel. Strooisel is de belangrijkste voorwaarde om te voorkomen dat de dieren aan elkaars staart gaan bijten.

In strijd met de wet knippen de meeste varkenshouders de staart van biggen af als de dieren nog maar een paar dagen oud zijn. Dit gebeurt meestal zonder verdoving.

In een aantal landen wordt de verplichte groepshuisvesting voor zwangere zeugen nog niet toegepast, zoals de wet voorschrijft.

Geert Laugs, directeur van CIWF Nederland, zegt: "De Europese en de Nederlandse wet zijn volstrekt duidelijk: varkens moeten strooisel krijgen en standaard staartknippen is verboden. In Nederland hebben varkens meestal geen staart en leven ze in kale hokken. De regering doet te weinig om deze wetsovertredingen te stoppen. Deze 475.576 handtekeningen zijn een krachtig signaal van de Nederlandse en Europese bevolking dat de landbouwministers hun taak serieus moeten nemen en ervoor moeten zorgen dat de wet snel, 100% wordt nageleefd."

 

AddThis Social Bookmark Button


Nieuw in Nederland: tijgermug en ribkwal

Tentoonstelling over invasieve soorten en hun effecten op onze natuur. Exotische planten en dieren reizen met de mens mee naar Nederland. Wat voor effecten heeft dat op de Nederlandse natuur, en hoe onderzoek je dat? In de tentoonstelling Nieuw in Nederland geven onderzoekers hierop antwoord.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com