Home Mens en Dier Mensen Japanse walvisvangst verboden

Japanse walvisvangst verboden

WSPA blij met uitspraak Hof - Het Internationale Hof van Justitie, het belangrijkste juridische orgaan van de Verenigde Naties met bindende beslissingsmacht,  heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak die Australië had aangespannen tegen Japan over de jacht op walvissen.

Het hof is in meerderheid van oordeel dat het ‘onderzoeksprogramma’ van Japan in zijn huidige vorm onvoldoende wetenschappelijk is gemotiveerd. Daarom mag het project, dat jaarlijks aan honderden walvissen het leven kost, niet worden voortgezet.

WSPA (World Society for the Protectiuon of Animals) is blij met het oordeel van de rechters: "De uitspraak van vandaag ging niet over wetenschap of geografie of over politiek . Het ging ook niet om Australië tegenover Japan . Het ging over de onaanvaardbare exploitatie van dieren”, aldus Claire Bass, hoofd van het oceanenprogramma van de dierenwelzijnsorganisatie.

“Of het nu in internationale wateren gebeurt of niet, elke gedode walvis is er een te veel . Noch om commerciële redenen, noch om wetenschappelijke, de walvisvangst hoort niet thuis in de 21e eeuw. Deze uitspraak geeft een duidelijke boodschap af aan de regeringen overal ter wereld: dat de exploitatie van dieren niet langer zal worden getolereerd en dat dieren op het hoogste niveau beschermd moeten worden. Alle ogen zijn nu gericht op Japan dat deze beslissing moet respecteren. Wij feliciteren de Australische regering met deze historische overwinning voor dieren”, zegt  Claire Bass.

Maar met deze uitspraak is de Japanse walvisvangst nog niet voor eens en altijd van de baan. Het land kan een nieuw voorstel indienen, dat mogelijk opnieuw getoetst zal worden door het hof. Daarom hoopt WSPA dat er in de toekomst strenger en eerder naar ‘onderzoeksprogramma’s’ wordt gekeken die aan dieren het leven kosten.

Bron: wspa.nl

 

AddThis Social Bookmark Button


Expeditie Borneo,160 nieuwe soorten

Expeditie Borneo levert duizenden DNA-monsters en circa 160 nieuwe soorten op. Tijdens een grootschalige expeditie op Borneo hebben onderzoekers van de Maleisische natuurbeschermingsorganisatie Sabah Parks en Naturalis Biodiversity Center zo’n 3500 DNA-monsters verzameld van meer dan 1400 soorten.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com