Home Mens en Dier Overige Geen optimisme uitkomst walvisvaartconferentie

Geen optimisme uitkomst walvisvaartconferentie

Minister Verburg niet optimistisch over uitkomst walvisvaartconferentie. De 62e conferentie van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) wordt van maandag 21 juni tot en met vrijdag 25 juni gehouden in Agadir, Marokko. In totaal 91 landen zijn lid van de IWC. Het gaat om walvisbeschermende landen en walvisvarende landen.

Het belangrijkste punt voor de vergadering is de discussie over de toekomst van de IWC. In Agadir ligt een consensusvoorstel op tafel met een pakket van afspraken dat er voor moet zorgen dat het voortbestaan van de IWC wordt veiliggesteld en walvispopulaties betere bescherming krijgen.

Minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft de Tweede Kamer deze week in een brief laten weten dat Europa het huidige consensusvoorstel van de IWC niet aanvaardbaar vindt. Belangrijke kritiekpunten van de EU zijn dat er geen duidelijkheid is over een aanzienlijke vermindering van de vangsten op het noordelijk halfrond en over een uitfasering van de vangsten op het zuidelijk halfrond, inclusief stopzetting van de jacht in reservaten. Minister Verburg is op voorhand niet optimistisch over de uitkomst van de walvisvaartconferentie. "De meningen binnen de IWC liggen nog ver uit elkaar. Het zal niet eenvoudig zijn om een breed gedragen oplossing voor de huidige tegenstellingen te vinden", aldus de minister. Tijdens de 62ste conferentie zal ook aandacht worden geschonken aan de meer reguliere agendapunten zoals walvisdodingmethoden, de autochtone walvisvaart en het walvistoerisme. 
Bron: minlmv.nl

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Waarom het erg is dat soorten uitsterven

De uitstervingscrisis: We kunnen het niet betalen, we krijgen spijt en het wordt maar wat saai.
Top 10 WNF ‘Waarom het erg is dat plant- en diersoorten verdwijnen’

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com