Home Mens en Dier Overige Bestrijdingsmiddelen en de grote bijensterfte

Bestrijdingsmiddelen en de grote bijensterfte

Op woensdag 16 januari publiceerde de EFSA (European Food Safety Authority) een rapport waarin er opnieuw drie bestrijdingsmiddelen schadelijk zijn bevonden. Het gaat om de insecticiden Clothianidin, Imidacloprid en Thiamethoxam, welke jarenlang zijn toegelaten op de Europese markt. De chemicaliën hebben volgens de EFSA schadelijke effecten op bijenpopulaties, die momenteel hard achteruit gaan. Bijen spelen een cruciale rol bij de voedselproductie en zijn daardoor onmisbaar.

Onacceptabel gevaar
De EFSA heeft de risicoanalyse voor de drie middelen gereëvalueerd in opdracht van het Europees parlement. Dit naar aanleiding van nieuw onderzoek en de grote sterfte die is gemeten onder wereldwijde bijenpopulaties. De rapporten van de EFSA concluderen dat de drie insecticiden een onacceptabel gevaar vormen voor de bijen. Al enige jaren hebben vele organisaties, waaronder PAN en AVAAZ, veel aandacht besteed aan deze problematiek, en naar nu blijkt terecht.

Industrie schetst doemscenario
De dag voordat de EFSA met haar bevindingen naar buiten kwam, publiceerde de industrie heel 'toevallig' een rapport over de economische gevolgen die het verbieden van de drie insecticiden tot gevolg zouden hebben. Bayer en Syngenta, de financiers van het rapport, hebben beiden grote economische belangen bij de productie en het gebruik van de bestrijdingsmiddelen. Zo produceert Bayer deze bestrijdingsmiddelen en Syngenta verkoopt met bestrijdingsmiddelen behandelde zaden. De conclusies zijn dan ook te verwachten; de komende vijf jaar zullen er wereldwijd 50.000 banen verdwijnen en zal de EU zeventien miljard euro mislopen.

Voorzorgsprincipe
De jaarlijkse steekproef van de nVWA naar residuen van bestrijdingsmiddelen op groenten en fruit laat zien dat naast de biologische sector, ook de 'reguliere' sector heel goed in staat is om met minimale, en vaak zelfs zonder, bestrijdingsmiddelen te werken. De Weet wat je eet organisaties vinden dan ook dat boeren via wetgeving verplicht moeten worden om hun groenten en fruit zo schoon mogelijk te produceren. Op die manier houdt de Europese Unie zich aan het voorzorgsprincipe. Daarnaast willen de organisaties dat chemische bestrijdingsmiddelen uitgefaseerd worden. Daarvoor is het noodzakelijk dat de politici in Brussel zich niet langer in de luren laten leggen door de sterke lobby van de industrie.

Bron: http://www.weetwatjeeet.nl

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Jaar van de Biodiversiteit

De aarde krioelt van het leven. Bijna 2 miljoen dieren, planten, zwammen en micro-organismen bevolken onze planeet. Maar het aantal soorten neemt al jaren af en daarom hebben de VN 2010 uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de Biodiversiteit.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com