Home Mens en Dier Overige Koe dreigt uit Nederlandse weiland te verdwijnen

Koe dreigt uit Nederlandse weiland te verdwijnen

Ongeveer 1 op de 3 Nederlandse melkkoeien graast nooit meer in een weiland. Als hier niets aan wordt gedaan zal dit aantal al in 2025 zijn verdubbeld, zo blijkt uit onderzoek van LEI Wageningen UR, uitgevoerd in opdracht van WSPA.

En dat terwijl het hele jaar opstallen van koeien niet per definitie financieel voordelig is, zo blijkt uit het rapport Grazing in North West Europe – Economic performance and future developments with emphasis on the Dutch situation.

 

Een analyse van Nederlandse melkveebedrijven laat zien dat grote bedrijven die hun koeien veel laten grazen, gemiddeld een hoger inkomen uit hun bedrijf halen dan bedrijven die hun koeien niet of minimaal in de wei laten.

Weidegang goed voor koe én boer

Weidegang is bevorderlijk voor het welzijn van de koeien: zij kunnen meer hun natuurlijk gedrag vertonen. En door een lagere productie-eis bij beweiding kan de gezondheid en levensverwachting van de koe toe nemen. Redenen genoeg dus om de trend te keren. Maar daar zijn wel maatregelen van de overheid en bedrijven voor nodig.

Zo blijkt uit het rapport dat het uitkeren van weidepremie helpt om de afname van weidegang tegen te gaan. Weidepremie is een toeslag voor boeren die hun dieren minimaal 120 dagen per jaar 6 uur per dag buiten laten grazen. Veel zuivelcoöperaties keren zo’n premie al uit. Maar alleen weidepremie volstaat niet. Ook andere maatregelen zijn nodig.

Europese weilanden steeds leger

Het onderzoek van het LEI heeft het meest uitvoerig de Nederlandse situatie geanalyseerd, maar ook die van andere Noordwest-Europese landen bekeken. De trend van opstallen is ook daar waarneembaar, met uitzondering van Ierland en Zweden. In Ierland is weidegang de norm. De koeien staan daar – als het weer het toelaat –  minstens zes maanden per jaar twaalf uur per dag buiten. In Zweden is zes uur per dag weidegang bij wet verplicht voor minstens drie maanden per jaar. In Denemarken is de situatie het meest dramatisch: daar staan al twee op de drie koeien het hele jaar binnen.

Bron: wspa.nl

 

AddThis Social Bookmark Button

"For Your Taste Only", de eerste 100% BIOLOGISCHE KAASZAAK van Nederland vindt u in Amsterdam in de Maasstraat 118
For Your Taste Only heeft ruim 150 soorten biologische kaas in haar assortiment.

Bij ons kunt u ook terecht voor uw relatie- en kerstgeschenken. We hebben zo'n twintig verschillende geschenkpaketten samengesteld, waaronder een aantal wijn-kaaspakketten en bier-kaaspakketten.

For Your Taste Only is in de wijnwinkel van By the Grape Winery gevestigd als shop-in-shop. Niels Wallin, de initiatiefnemer van FYTO, merkt dat de klanten enthousiast zijn over de unieke combinatie.

www.foryourtasteonly.nl


Goed en slecht nieuws voor plant- en diersoorten

Het Wereld Natuur Fonds heeft gemengde gevoelens bij de uitkomst van de Conventie voor Biodiversiteit (CBD). Vrijdagavond 29 oktober werden afgevaardigden uit 190 landen het in Japan eens over maatregelen die het uitsterven van plant-en diersoorten tot staan moeten brengen.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com