Home Mens en Dier Welvaart en Welzijn Betere regels nodig voor kweekvis

Betere regels nodig voor kweekvis

Liotard: “Betere regels nodig voor kweekvis.” “Het welzijn van mens en dier moet uitgangpunt zijn van het Europees beleid, niet het sluitstuk.” Dat vindt Kartika Liotard, voor de SP lid van het Europees Parlement. “Bij de aquacultuur, de bio-industriële productie van consumptievis, wordt welzijnsverbetering niet opgevat als een kerntaak, en wordt ook te weinig gelet op het milieu."

Betere regels
Kartika Liotard: "Er moeten betere regels komen om pijn en stress bij vissen te kunnen verminderen, bijvoorbeeld verdovings- en dodingsregels en regels voor het transport van levende vis. Veel vormen van aquacultuur voldoen in mijn ogen niet aan de redelijke eisen van dierenwelzijn. Ik wil dat de visserijcommissie van het Europees Parlement daar beter op let bij het beoordelen van nieuw beleid”, aldus Liotard. “Ook de sociaal economische gevolgen van grootschalige viskweek moeten we in de gaten houden. In zuidoost Azië worden mensen van hun grond verdreven; ze moeten plaatsmaken voor de aanleg van enorme garnalenkwekerijen. En ook de biodiversiteit kan worden verstoord als ontsnapte kweekvis zich mengt met wilde vis of als antibiotica in het milieu terechtkomen.”

Rapport
De Dierenbescherming heeft in een verklaring haar instemming betuigd met het initiatief van het SP-Europarlementslid. Kartika Liotard heeft een rapport opgesteld over ‘aquacultuur’ dat deze week is besproken in de milieucommissie van het Europees Parlement. “Eerst wilde niemand over het onderwerp spreken, maar nu gelukkig wel. Het is de andere parlementsleden nu duidelijk dat het niet alleen gaat over visserijbelangen en bio-industrie, maar ook over volksgezondheid en over de belangen van ontwikkelingslanden."

Welzijn mens en dier
Liotard: "Wat me in het debat opviel is dat veel rechtse partijen aanhaalden dat de productie van kweekvis uit landen buiten de EU, zoals Chili en Vietnam, niet aan de strenge Europese voedselveiligheids- en dierenwelzijnseisen hoeft te voldoen. Op deze manier zouden ze een oneerlijk concurrentievoordeel hebben. Gelukkig was de meerderheid van de parlementscommissie het met mij eens dat het in het leven om meer gaat dan alleen om concurrentiebevordering. Bij nieuw beleid moet het vooral gaan om het welzijn van mens en dier en om een duurzaam milieu."
Bron: sp.nl

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Model verklaart toe- en afname van broedvogels

In het kort: Alle 170 Nederlandse broedvogelsoorten, 8 miljoen getelde vogels, 700.000 uur inventariseren, 15 jaar populatiegegevens en 25 eigenschappen: vogelonderzoeker Chris van Turnhout bracht dit alles samen in één model dat deze maand in het wetenschappelijk tijdschrift Biological Conservation werd gepubliceerd.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com