Home Mens en Dier Welvaart en Welzijn Eén dierenwelzijnswet voor de hele EU?

Eén dierenwelzijnswet voor de hele EU?

Het Europees parlement heeft ingestemd met een resolutie die vraagt dat er één dierenwelzijnswet komt voor de hele EU. De Europese Commissie moet hiertoe vóór 2014 een voorstel doen. Voorwaarden zijn dat er aan geïmporteerde producten dezelfde eisen worden gesteld als aan Europese zodat er sprake is van eerlijke concurrentie en dat het bestaande niveau van dierenwelzijn gehandhaafd wordt.
Er moet één dierenwelzijnswet komen voor de hele EU, zo staat te lezen in een resolutie, opgesteld door de Zweedse liberaal Marit Paulsen, waarmee het Europees Parlement heeft ingestemd. De uniforme wet moet ervoor zorgen dat over landsgrenzen heen dezelfde regels gelden voor dierenwelzijn, zodat sprake is van eerlijke concurrentie op de Europese interne markt.

Voorwaarde voor zo'n nieuwe wet is dat het bestaande niveau van bescherming van het dierenwelzijn wordt gehandhaafd, aldus het Parlement. De resolutie noemt daarbij het verbod op legbatterijen vanaf 2012, de regels voor het houden van ganzen en eenden en de groepshuisvesting voor drachtige zeugen. De EU-begroting moet daarvoor voldoende middelen beschikbaar stellen.

Tegelijk vindt het Europees parlement dat aan geïmporteerde producten dezelfde eisen moeten worden gesteld als aan Europese. Naast een nieuwe dierenwelzijnswet moet er ook een Europees centrum of netwerk komen, dat de activiteiten op het vlak van dierenwelzijn coördineert en de lidstaten ondersteuning biedt.

Het Parlement is voorts tevreden over de afname van het antibioticagebruik, maar wil niettemin dat er een Europese databank komt, die het gebruik registreert.

Over het algemeen vindt het Parlement dat het lopende EU-actieplan voor dierenwelzijn 2006-2010 bevredigend is uitgevoerd. Wel zou onderzoek, zoals het Welfare Quality-programma, meer in de praktijk moeten worden gebracht. Welfare Quality wil dierenwelzijn integreren in een kwaliteitsvolle voedselketen en zo bijdragen tot een groter sociaal draagvlak van de Europese landbouwsector. (Agrarisch Dagblad)
Bron: Vilt.be

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Koraalriffen & tropische regenwouden in Nederland

Tropisch Koninkrijk. Weelderige koraalriffen en vorstelijke nevelwouden. Met de toetreding van de nieuwe gemeenten Bonaire, St. Eustatius en Saba krijgt Nederland er grootse, majestueuze natuurgebieden bij.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com