Home Mens en Dier Welvaart en Welzijn Jongeren roepen op tot duurzame educatie

Jongeren roepen op tot duurzame educatie

Jongeren roepen de Tweede Kamer op tot duurzame educatie. “Een groene generatie vraagt om duurzame educatie”. 27 Jongerenorganisaties scharen zich inmiddels achter deze campagne die 11 november jl. is gelanceerd. “We vragen de Tweede Kamer om in te zetten op onderwijs gericht op een groene economie,” aldus VN-jongerenvertegenwoordiger Gabe van Wijk. De VN-jongerenvertegenwoordigers voor Duurzame Ontwikkeling Gabe van Wijk en Liset Meddens proberen al langer het onderwerp 'duurzame educatie' bij de politiek te agenderen. Den Haag leek echter een onneembare vesting, totdat Staatssecretaris Joop Atsma een opening bood door alle jongeren op te roepen hun stem over duurzaamheid te laten horen aan de Tweede Kamer. "De constructieve en creatieve inbreng van jongeren in het debat over duurzame ontwikkeling is zeer welkom. Het gaat immers om hun toekomst”.

De VN-jongerenvertegenwoordigers hebben de campagne op “Een groene generatie vraagt om duurzame educatie” aangegrepen om met een flink aantal jongerenorganisaties de door Atsma geboden opening te benutten. Hiermee tonen de jongeren niet alleen dat ze belang hechten aan duurzaamheid, maar ook dat ze een structurele bijdrage kunnen leveren aan een nationale visie hoe echt 'werk' te maken van een groene economie. “We willen geen duurzaamheid in de kantlijn, maar duurzaamheid als integraal onderdeel van ieder curriculum van 'peuter tot postdoc'. De werkgevers, werknemers, onderzoekers, politiek leiders van de 21ste eeuw zitten immers nu en morgen in de schoolbanken.”

De vraag aan Staatssecretaris Atsma is de jongeren te ondersteunen om deze visie ook daadwerkelijk onder de aandacht van de Tweede Kamer te krijgen.

Achtergrond:

De campagne “een groene generatie vraagt om duurzame educatie” is een initiatief van de Duurzaam Onderwijs Coalitie (DOC). DOC is door 6 maatschappelijke organisaties opgericht om subsidie-onafhankelijk breed maatschappelijke draagvlak te creëren voor duurzame ontwikkeling in het onderwijs. De coalitie kenmerkt zich door een interdisciplinaire aanpak door in al haar activiteiten jongeren, onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties te betrekken. Naast de campagne stelt DOC een multistakeholder denktank samen om te onderzoeken en te rapporteren over kansen, mogelijkheden, obstakels voor de integratie van duurzaamheid in het onderwijs. Naast het versterken van de stem van jongeren in het duurzaamheidsdebat, wil DOC ook laten zien welke ontwikkelingen er al in het onderwijs plaatsvinden en de vraag vanuit het bedrijfsleven om duurzaam opgeleid personeel in beeld brengen. Het gaat om betekenisvol/ waardengedreven leren, waarbij competenties voor een groene economie centraal staan. DOC richt zich hierbij op de vraag uit het bedrijfsleven, de vraag bij jongeren en het aanbod bij onderwijsinstellingen.

 

AddThis Social Bookmark Button


Klimaatverandering en aanpassing natuurbeleid

Bij uitvoering van het huidige natuurbeleid blijft de natuur kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Behoud van alle dier- en plantensoorten per gebied is niet realistisch in het licht van de klimaatverandering.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com