Verlies van soorten is dure aangelegenheid

Verlies van plant- en diersoorten kan Europa jaarlijks tot 1,1 triljoen euro kosten. Dat blijkt nu de Europese Commissie deze week verschillende scenario's heeft geopenbaard over het behoud van soorten na 2010. Het WNF pleit voor scherpe maatregelen.

De Europese Unie moet veel ambitieuzere maatregelen nemen om een verdere achteruitgang van het aantal plant- en diersoorten binnen de eigen grenzen te voorkomen. Daarvoor pleit het WNF nu de Europese Commissie deze week verschillende plannen presenteert om de soortenrijkdom na 2010 binnen Europa op peil te houden.

Uit de toekomstsvisie komt naar voren dat Europa steeds grotere risico’s loopt door het verlies van plant- en diersoorten. Zo zijn we steeds minder in staat om extreme weersomstandigheden, zoals hevige regenval of grote droogte, op te vangen. De voedselzekerheid en werkgelegenheid kunnen in gevaar komen en de opbrengst van landbouw- en visgronden gaat achteruit. Naast veiligheidsrisico’s, heeft de EU becijferd dat de economische schade kan oplopen tot 1,1 triljoen euro per jaar in 2050.

Uitsterven
Het beleid van Europa om het verlies van plant- en diersoorten een halt toe te roepen, loopt dit jaar af. Vandaar dat de EU momenteel werkt aan nieuwe plannen. Wereldleiders spraken in 2002 in Johannesburg met elkaar af het uitsterven van soorten om 2010 tot staan moest zijn gebracht of op zijn minst significant moest zijn afgenomen. De Verenigde Naties riepen 2010 daarom uit tot het internationale jaar van de biodiversiteit. Maar ondanks alle mooie voornemens, blijkt uit het Europese rapport dat de achteruitgang van de wereldwijde soortenrijkdom momenteel honderd tot duizend keer sneller gaat, dan op basis van een natuurlijk verloop mag worden verwacht.

Schamen
,,De economische risico’s alleen al rechtvaardigen een scherpere Europese koers. En dan hebben we het nog niet eens over de waarde van natuur en de verscheidenheid aan plant- en diersoorten op zich. Met ons welvaartsniveau moeten we ons diep schamen voor een verder verlies van soorten ,’’ zegt Johan van de Gronden, algemeen directeur van het WNF.

Het WNF pleit ervoor dat de EU
- ambitieuzere doelen stelt om de soortenrijkdom in Europa te bewaren.
- betere meetinstrumenten ontwikkelt om het verloop van de soortenrijkdom in Europa te volgen.
- meer geld ter beschikking stelt om plant- en diersoorten te beschermen en Natura2000 gebieden in te stellen en te beheren.
- bij alle relevante beslissingen over toekomstig beleid laat meewegen hoe dit de stand van de Europese plant- en diersoorten positief kan beinvloeden.
Bron: WNF.nl

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


20 procent in 2020

20 procent van de waardevolle natuurgebieden op aarde moet in 2020 beschermd zijn. Geen verdere ontbossing in 2020 en het tot staan brengen van het uitsterven van plant- en diersoorten.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com