Handel in tonijn en haaien

 175 landen bijeen voor herziening handelsverdrag wilde planten en dieren. Handel in tonijn en haaien hoog op agenda CITES-conferentie. Regeringen van 175 landen komen van 13-25 maart in Doha (Qatar) bijeen voor de 3-jaarlijkse CITES-conferentie.

CITES* is het verdrag dat de internationale handel in bedreigde wilde dieren en planten reguleert, om zo te voorkomen dat ze uitsterven. Opvallend is dat niet eerder zo veel aandacht was voor zeedieren die door commerciële handel worden bedreigd.  Zo staat er op de agenda een voorstel om de handel in blauwvintonijn te verbieden. Verder worden voorstellen besproken om de handel in vier haaiensoorten en bloedkoraal aan banden te leggen.

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) is blij met de aandacht voor blauwvintonijn en haaien. De Atlantische blauwvintonijn, die massaal wordt weggevangen in de Middellandse Zee, is ernstig bedreigd vanwege de enorme vraag vanuit Japan. Een internationaal handelsverbod wordt gezien als laatste kans voor deze vis. Ook haaien worden op grote schaal verhandeld en gegeten, in zowel Azië (haaienvinnensoep) als ook in Europa. Zo zal op deze top opnieuw geprobeerd worden de handel in de haringhaai en doornhaai aan banden te leggen. Op de vorige CITES-top in Den Haag in 2007 strandde een EU-voorstel hierover in de plenaire stemming. Nu probeert EU-voorzitter Zweden het opnieuw.

Verder is er uiteraard ook op de komende top veel aandacht voor olifanten, neushoorns, tijgers en andere dieren wier voortbestaan door stroperij en illegale handel wordt bedreigd. Op de conferentie zullen verdragslanden proberen de werking van het CITES-verdrag te verbeteren door de opsporing en vervolging van criminele bendes te versterken.

Juist in het Chinees jaar van de tijger is er veel aandacht voor de tijger. Een eeuw geleden leefden er nog 100.000 tijgers in het wild, nu nog maar 3200. Weliswaar geniet de tijger dank zij het CITES-verdrag de hoogste vorm van bescherming en is de internationale handel in tijgers verboden, maar in de praktijk worden deze internationale afspraken op grote schaal geschonden. Illegale handel in tijgerbotten en -snorharen vormt een grote bedreiging voor het voortbestaan van tijgers in het wild. In Azië worden tijgerdelen gebruikt in medicijnen, omdat men denkt dat ze een genezende werking hebben. Ook worden tijgers gedood om hun vacht.

Daarom zal de Chinese regering worden opgeroepen om niet toe te geven aan de wens van Chinese zakenmensen om de binnenlandse handel mogelijk te maken in producten afkomstig van tijgerfokkerijen. Op deze boederijen worden tijgers in gevangenschap gekweekt. Het vrijgeven van de binnenlandse handel zal volgens WNF de vraag naar tijgers doen stijgen en ook een aanzuigend effect hebben op de stroperij van de laatste tijgers in het wild.

Het WNF, dat aan de basis heeft gestaan van de totstandkoming van het CITES-verdrag, vindt het een positieve ontwikkeling dat CITES in toenemende mate aandacht besteedt aan soorten waarin grootschalig commercieel wordt gehandeld, zoals vis. In het verleden werden deze soorten vooral behandeld als ‘producten’ en niet als soorten die kunnen uitsterven. Meer informatie op www.wnf.nl/cites

*CITES staat voor Convention on Trade in Endangered Species of wild fauna and flora.

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Klimaatverandering en aanpassing natuurbeleid

Bij uitvoering van het huidige natuurbeleid blijft de natuur kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Behoud van alle dier- en plantensoorten per gebied is niet realistisch in het licht van de klimaatverandering.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com