Biodiversiteit krijgt prinses Irene als beschermvrouwe

HKH Prinses Irene van Lippe-Biesterfeld wordt de beschermvrouwe van de Coalitie Biodiversiteit 2010. 2010 is het VN-jaar van de biodiversiteit, waarin wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor het belang van de rijkdom van dieren, planten en organismen.

Biodiversiteit is leven, ons leven. Frisse lucht, schoon water, gezond voedsel en medicijnen, bescherming tegen natuurrampen, genieten van een boswandeling of snorkelen in zee: zonder biodiversiteit is ons leven nauwelijks voor te stellen en een stuk onaangenamer. Biodiversiteit is de verzamelnaam voor de grote verscheidenheid aan micro-organismen, dieren- en plantensoorten.

Omdat we een steeds groter beslag leggen op ecosystemen in de natuur
(door bijvoorbeeld boskap of ongebreidelde visvangst) gaat biodiversiteit verloren in een alarmerend tempo. In 2002 is afgesproken dat dit verlies in 2010 een halt moet worden toegeroepen. Het ziet er naar uit dat dit niet gaat lukken.

,,Als mens zijn we deel van de natuur en daarmee van de biodiversiteit. Echter, velen van ons zijn van de natuur in onszelf en die om ons heen vervreemd geraakt. We hebben een te dominante plek ingenomen, met catastrofale gevolgen ook voor onze eigen mentale en fysieke gezondheid’’, zegt prinses Irene. Zij zet zich al sinds jaar en dag in voor het herstel van de balans tussen mens en natuur.

Voorzitter Onno Hoes van de Coalitie Biodiversiteit 2010 is zeer verheugd met deze beschermvrouwe. ,,Als coalitie zijn we bijzonder trots en vereerd dat prinses Irene onze beschermvrouwe wil zijn. Zij heeft bovendien aangegeven ons in de komende tijd met raad en daad terzijde te willen staan in onze gezamenlijke opdracht: het vormgeven van respect voor mens en natuur. Juist nu internationaal een nieuwe ecologische balans gezocht wordt, is het van belang dat mensen zich realiseren dat zij één zijn met de natuur.''

De Coalitie Biodiversiteit 2010 is een platform van bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Zij werd begin dit jaar in het leven geroepen om de biodiversiteitcrisis op de agenda te zetten en brengt iedereen die zich op zijn eigen manier inzet voor het behoud van biodiversiteit bijeen. Het hele jaar door organiseren deelnemers van het platform activiteiten die te maken hebben met het behoud en het belang van biodiversiteit.
Bron: Coalitie Biodiversiteit 2010

kijk ook op www.coalitiebiodiversiteit.nl - www.jaarvandebiodiversiteit.nl

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Enquete i.h.k.v. WNF 50 jaar

De zwarte ooievaar die weer broedt in Nederland, de steur die als vanouds paait in de Rijn, of tijdens een wandeling oog in oog staan met een eland in de Biesbosch. Als het aan de gemiddelde Nederlander ligt dan zijn deze uit Nederland verdwenen diersoorten binnen 50 jaar terug.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com