Klein Profijt is ideaal voor noordse woelmuizen

Het Deltanatuurgebied Klein Profijt is één van de laatste zoetwatergetijdengebieden die vroeger langs de Oude Maas veelvuldig voorkwamen. De kreken in het gebied waren dichtgeslibd. Hierdoor verloor het gebied de invloed van het getij en de rivierdynamiek. Er lag een depot met verontreinigd slib. Dit depot is verwijderd en de kreken zijn uitgegraven. Hierdoor is er weer getijdennatuur ontstaan. Er zijn slikkige kreken, ondiep water, slikplaten, riet- en biezenvelden en een eendenkooi is in ere hersteld.  Klein Profijt is een moerasbos dat meeleeft met het getij. In het gebied komen noordse woelmuizen voor. Minstens tien, blijkt uit tellingen. 
Het Deltanatuurgebied Klein Profijt is één van de laatste zoetwatergetijdengebieden die vroeger langs de Oude Maas veelvuldig voorkwamen. De kreken in het gebied waren dichtgeslibd. Hierdoor verloor het gebied de invloed van het getij en de rivierdynamiek. Er lag een depot met verontreinigd slib. Dit depot is verwijderd en de kreken zijn uitgegraven. Hierdoor is er weer getijdennatuur ontstaan. Er zijn slikkige kreken, ondiep water, slikplaten, riet- en biezenvelden en een eendenkooi is in ere hersteld.  Klein Profijt is een moerasbos dat meeleeft met het getij. In het gebied komen noordse woelmuizen voor. Minstens tien, blijkt uit tellingen.  
 
Hans Visser, regiohoofd de Eilanden van Zuid-Hollands Landschap: 'Dat er noordse woelmuizen zijn aangetroffen zegt iets over het gebied! Het is een omgeving waarin ze goed gedijen. Maar wat er ook wel mee te maken heeft, is dat die noordse woelmuizen gevoelig zijn voor concurrentie en dan vooral concurrentie van veldmuizen. Als veldmuizen en noordse woelmuizen samen in een gebied voorkomen, dan overheerst de veldmuis vrijwel altijd en wordt de noordse woelmuis verdrongen. De noordse woelmuis wijkt dan uit naar nattere delen. Je vindt ze daarom in Nederland vooral in natte rietgebieden zoals in Klein Profijt".
 
Het vaststellen of er noordse woelmuizen in het gebied voorkomen, gebeurt met zogenaamde life-traps. In deze muizenvallen worden de muizen levend gevangen. Hans Visser: 'Ja, dat is wel goed om te weten. Het zijn dus niet van die traditionele muizenvallen die de muizen doden. In de life-traps worden de muizen levend gevangen. We stellen vast wat voor soort muis we gevangen hebben, we meten en wegen ze en laten ze vervolgens weer vrij. Maar eerst brengen we een klein merkteken aan om te voorkomen dat we dezelfde muis meerdere keren vangen en tellen. Voor we de vallen zetten, voeren we een paar dagen. Als de vallen geplaatst zijn, controleren we ze meerdere keren per etmaal. De muizen - die nogal stressgevoelig zijn - zitten dus maar kort in gevangenschap.'Klein Profijt ligt aan de Schenkeldijk in Rhoon.
Bron: deltanatuur.nl

 

AddThis Social Bookmark Button


Biodiversiteit krijgt prinses Irene als beschermvrouwe

HKH Prinses Irene van Lippe-Biesterfeld wordt de beschermvrouwe van de Coalitie Biodiversiteit 2010. 2010 is het VN-jaar van de biodiversiteit, waarin wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor het belang van de rijkdom van dieren, planten en organismen.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com