Visrijk Lake Niassa krijgt beschermde status

Lake Niassa, het meer dat de meeste verschillende soorten vis op aarde telt, is vandaag door de regering van Mozambique uitgeroepen tot beschermd gebied. Het meer, dat ook wel Lake Malawi wordt genoemd, is het eerste zoetwaternatuurgebied in Mozambique dat een beschermde status krijgt. Het Niassameer maakt deel uit van het stroomgebied van de Zambezi in zuidelijk Afrika. Het Wereld Natuur Fonds (WNF) zet zich al jaren in voor het behoud van de natuur in dit soortenrijke gebied, onder andere door met de lokale bevolking aan verantwoorde vismethoden te werken.

Niet alleen de natuur heeft baat bij het toekennen van een beschermde status aan het Niassameer. Door de maatregel moet ook de visstand in het gebied verbeteren. ,,Dit is van groot belang voor de de lokale bevolking, die voor zijn voedsel van de vis afhankelijk is,’’ zegt Johan van de Gronden, directeur WNF.

Ramsar

Daarnaast heeft de overheid van Mozambique het reservaat, de wetlands - de natte natuurgebieden die om het meer liggen- en alle rivieren in de nabijheid van het meer uitgeroepen tot zogenaamd Ramsargebied. Deze overeenkomst beschermt watergebieden die van betekent internationale belang zijn.

Cichliden

Het meer zelf is ruim 1.3 miljoen hectares groot. Dat is ongeveer net zo groot als eenderde van Nederland. Daarnaast is het ook nog eens uniek door zijn diepte van700 meter. - Daarmee is Lake Niassa het op een na diepste meer van Afrika. Bovendien komen in het meer de de meeste verschillende vissoorten ter wereld voor. Bijzonder is vooral dat er honderden verschillende cichliden leven . Europeanen kennen deze kleurrijke vissen vooral omdat ze op grote schaal in aquaria worden gehouden.

Veel van de cichliden die in Lake Niassa leven, komen nergens anders ter wereld voor. Dat maakt de bescherming van dit meer extra belangrijk. Sterven deze vissoorten hier uit, dan zijn ze voorgoed verdwenen. Ook is het meer van groot belang voor de ruim zeshonderd vogelsoorten die er voorkomen, net zoals veel bedreigde zoogdierensoorten, zoals leeuwen, olifanten en sabelantilopen.

Beschermingsmaatregelen

Met ondersteuning van het WNF zijn in het gebied dorpscomités opgezet die verantwoordelijk zijn voor tegen gaan van schadelijke activiteiten zoals overbevissing, erosie en ontbossing. Zij hebben met hulp van WNF het gebied in zones ingedeeld. In het ene gebied gelden strenge beschermingsmaatregelen en mogen geen activiteiten plaatsvinden, in het andere gebied mag alleen buiten de paaitijd gejaagd en gevist worden. In weer andere zones mag het gehele jaar worden gevist, maar dan alleen op traditionele wijze.

 

AddThis Social Bookmark Button


Op de bres voor bescherming Middellandse Zee

Europarlementariër Anja Hazekamp op de bres voor bescherming Middellandse Zee. Middellandse Zee-gebieden waar minder vissen zwemmen dan biologisch verantwoord moeten worden afgesloten voor visserij.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com