Sloten belangrijk voor biodiversiteit

Het proefschrift van Hester Soomers van de faculteit Geowetenschappen toont aan dat het transport van plantenzaden die zich aan de wind hebben aangepast, grotere afstanden afleggen via sloten dan via wind. Voor de biodiversiteit is het dus van belang dat bestaande oeverpopulaties en geschikte gebieden waar nog geen populatie aanwezig is, verbonden zijn via een netwerk van oppervlaktewater.

 

Verlies van biodiversiteit

Naast het verlies of achteruitgang van de kwaliteit van het leefgebied van een plantensoort, zorgt ook verandering in landgebruik vaak voor het versnipperen van het leefgebied van een plantensoort. Het opsplitsen van het gebied waar de plantensoort voorkomt kan tot een grotere uitsterftekans leiden, omdat onder andere de isolatie van plantenpopulaties toeneemt. Effectieve zaadverspreiding is dan van groot belang om dit proces tegen te gaan. l

 

Slotennetwerk

Zaadverspreiding kan plaatsvinden via wind, water, via dieren of door de plant zelf. Modelsimulaties lieten zien dat verspreidings-afstanden via water voor zaden die zich hebben aangepast aan verspreiding via wind gelijkwaardig zijn aan die voor zaden die zijn aangepast aan verspreiding via water. Zo kunnen deze zaden een afstand van honderden meters overschrijden in een slotennetwerk. Het zaadtransport in sloten wordt, in tegenstelling tot in rivieren, bepaald door windrichting en -snelheid.

Bron : Universiteit Utrecht

 

 

AddThis Social Bookmark Button


Verlies van soorten is dure aangelegenheid

Verlies van plant- en diersoorten kan Europa jaarlijks tot 1,1 triljoen euro kosten. Dat blijkt nu de Europese Commissie deze week verschillende scenario's heeft geopenbaard over het behoud van soorten na 2010. Het WNF pleit voor scherpe maatregelen.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com