Home Planeet aarde Klimaat Meat the Truth op Klimaattop Kopenhagen

Meat the Truth op Klimaattop Kopenhagen

Nederlandse klimaatfilm biedt nieuwe kijk op klimaatprobleem. Meat the Truth, de Nederlandse klimaatfilm van de Nicolaas. G. Pierson Foundation, over de broeikasgasuitstoot van de veehouderij zal op donderdag 17 december in première gaan op  het Klimaforum09.

De film, die wordt gepresenteerd door Marianne Thieme, vormt een aanvulling op eerdere klimaatfilms die de grootste oorzaak van de opwarming van de aarde buiten beschouwing lieten. Tal van wetenschappelijke rapporten van onder meer het World Watch Institute, de Wereld Voedsel Organisatie van de Verenigde Naties, het Profetas onderzoek waarbij verschillende Nederlandse universiteiten betrokken waren, het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) , zijn door onderzoekers van NGPF en Vrije Universiteit vertaald naar conclusies die ook voor kinderen goed te begrijpen zijn. De film werd geproduceerd door Claudine Everaert en Gertjan Zwanikken.

Voor de documentaire Meat the Truth, waarin Marianne Thieme de samenhang presenteert tussen het broeikaseffect en de veehouderij, zijn opnamen gemaakt in Washington, Norfolk, Seattle en Amsterdam. Aan de film is meegewerkt door Georgina Verbaan, Antonie Kamerling, Karen van Holst Pellekaan,Yvonne Kroonenberg, Mensje van Keulen, Henk Schiffmacher, Dolf Jansen,Giel Beelen,Lousewies van der Laan, Wim.T.Schippers, Harry Aiking, Wayne Pacelle, Matt Prescott, Howard Lyman en vele anderen. De Nicolaas G.Pierson Foundation, het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren, heeft ervoor gekozen de best beschikbare wetenschappelijke informatie van dit moment te bundelen en via een film te vertalen naar een groot publiek. De film vormt een erratum op eerdere klimaatfilms, die wel het probleem rond de opwarming van de aarde overtuigend op de kaart zetten, maar één van de grootste oorzaken daarvan, onbenoemd lieten. In de film wordt duidelijk dat de veehouderij wereldwijd een veel grotere oorzaak is van de opwarming van de aarde dan alle auto's, vrachtwagens,vliegtuigen en schepen samen. Eén melkkoe blijkt net zoveel broeikasgas uit te stoten als 4,5 auto's. Ook de invloed van de veehouderij op waterschaarste en ongelijke verdeling van het voedsel komt aan de orde. Aan het slot van de film worden werkbare oplossingen aangereikt om de klimaatverandering tegen te gaan, op het niveau van individuele consumenten.

Die oplossingen zijn doorgerekend door onderzoekers van de VU en maken duidelijk hoe eenvoudig de uitstoot van broeikasgassen kan worden teruggedrongen in grote hoeveelheden. Een voorbeeld: wanneer alle Nederlanders zouden besluiten 3 dagen per week geen vlees te eten, zou dat de hoeveelheid broeikasgassen in ons land reduceren op een soortgelijke wijze als wanneer 3 miljoen auto's van de Nederlandse wegen gehaald zouden worden. Zelfs wanneer Nederlanders slechts 1 dag minder vlees zouden eten, zou dat een groot verschil maken voor het Nederlandse klimaatbeleid. Alle klimaatdoelstellingen van de Nederlandse regering voor particuliere huishoudens zouden er in één klap mee gerealiseerd worden.
Over de film: http://www.klimaforum09.org/?lang=da

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Rijk trekt 400.000 euro uit voor projecten over biodiversiteit

Nieuwe coalitie onderstreept urgentie aanpak uitsterven dier- en plantensoorten.
Het Rijk trekt 400.000 euro uit voor projecten die het belang van biodiversiteit onder de aandacht gaan brengen van het grote publiek. Dat heeft Directeur-Generaal Anita Wouters van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vandaag bekend gemaakt bij de lancering van de landelijke Coalitie Biodiversiteit 2010 in Amersfoort.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com