Home Planeet aarde Klimaat PBL onderzoekt IPCC-rapport

PBL onderzoekt IPCC-rapport

PBL onderzoekt IPCC-rapport over gevolgen klimaatverandering. Het Planbureau voor de Leefomgeving gaat onderzoek doen naar fouten in een rapport van het wetenschappelijke VN-klimaatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) over de gevolgen van klimaatverandering in de wereld. Het planbureau zal nagaan in hoeverre onjuistheden in dit rapport van invloed zijn op de hoofdconclusies die het IPCC trekt. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen is gevraagd toe te zien op de kwaliteit van het onderzoek. Het planbureau heeft ook een website geopend waarop geïnteresseerden door hen gevonden onjuistheden in dit IPCC-rapport kunnen melden.

In de afgelopen weken zijn fouten aan het licht gekomen in rapporten van het IPCC. Het ging onder andere om onjuiste informatie over het smelten van gletsjers in de Himalaya en het percentage landoppervlak in Nederland dat onder de zeespiegel ligt. Deze informatie staat in het IPCC-rapport van werkgroep II uit 2007 over de gevolgen van klimaatverandering in de verschillende werelddelen. In de Tweede Kamer is door deze fouten bezorgdheid ontstaan over de wetenschappelijke onderbouwing van het klimaatbeleid.

Motie Tweede Kamer
Naar aanleiding van een door de Tweede Kamer aangenomen motie heeft voormalig minister Cramer van Ruimte en Milieu het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) verzocht onderzoek te doen naar mogelijk andere onjuistheden in dit rapport. Het PBL is gevraagd te kijken naar de hoofdstukken die gaan over de gevolgen van klimaatverandering in de verschillende werelddelen en speciale aandacht te besteden aan de informatie over de Himalayagletsjers. Gezien de korte doorlooptijd van het onderzoek richt het PBL zich vooral op mogelijke gevolgen voor de hoofdconclusies die het IPCC trekt in de zogeheten samenvatting voor beleidsmakers. Die hoofdconclusies - en de hoofdconclusies van de andere rapporten van het IPCC - vormen de basis voor het nationale en internationale klimaatbeleid. Het rapport zal naar verwachting eind april uitkomen.

Website voor melden fouten
Het PBL wil voor dit onderzoek ook gebruik maken van de kennis van wetenschappers, deskundigen en andere geïnteresseerden buiten het planbureau. Met dit doel heeft het planbureau een website geopend: www.pbl.nl/meldpunt. Op deze website kunnen mensen fouten melden die zij menen te hebben gevonden in de acht hoofdstukken van het rapport van IPCC-werkgroep II die gaan over de gevolgen van klimaatverandering in de verschillende werelddelen. Het PBL zal deze commentaren analyseren, gebruiken voor zijn rapportage aan de minister en aanbieden aan het IPCC. Het planbureau beoogt hiermee een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de IPCC-rapporten. Het PBL wil door mensen van buiten het instituut te betrekken bij deze opdracht tevens experimenteren met een meer open wijze van onderzoek.

IPCC
Het IPCC evalueert gemiddeld iedere zes jaar de stand van de klimaatwetenschap. In 2007 deed het klimaatpanel dit voor de vierde keer. De toen uitgekomen rapportenreeks bestaat uit vier studies over klimaatverandering: het rapport van werkgroep I over de natuurwetenschappelijke basis (The Physical Science Basis), het rapport van werkgroep II over gevolgen, aanpassing en kwetsbaarheid (Impacts, Adaptation and Vulnerability), het rapport van werkgroep III over het tegengaan van klimaatverandering (Mitigation of Climate Change) en het overkoepelende rapport (Synthesis Report). Het onderzoek van het PBL richt zich dus op het tweede rapport in deze reeks.

Dit jaar start het IPCC met de vijfde evaluatie van de klimaatwetenschap, die naar verwachting zal leiden tot een nieuwe rapportenreeks in 2013 en 2014.
Bron: pbl.nl

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Europarlement neemt risico's met gezondheid bij

De bijenpopulatie is schrikbarend aan het afnemen, terwijl meer dan tachtig procent van ons groente en fruit afhankelijk is van bestuiving door de bij. Vandaag stemde het Europees Parlement in met een zeer zwak voorstel van de landbouwcommissie over de bij.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com