Home Planeet aarde Klimaat Klimaattop Cancun

Klimaattop Cancun

De 16e klimaatconferentie wordt gehouden onder auspiciën van de UNFCCC, ‘United Nations Framework Convention on Climate Change'. De verwachtingen over Cancun zijn gematigd. 

Na de grotendeels mislukte conferentie in Kopenhagen is het afgelopen jaar niet veel vooruitgang geboekt. Er is hoop is dat er op deelonderwerpen stappen worden gezet, zodat er in 2011 in Durban Zuid-Afrika kans is op een international bindend klimaatakkoord. Die deelonderwerpen zijn: een internationaal klimaatfonds, een adaptatiefonds, een mechanisme tegen ontbossing (REDD), technologie en capaciteitsopbouw duurzame ontwikkeling. Successen op deze onderdelen hangen van twee hete hangijzers af:

  1. komt er een akkoord over CO²-reductiedoelstellingen en
  2. wie gaat betalen voor de gevolgen van de klimaatverandering?

 

AddThis Social Bookmark Button


Jaar van de Biodiversiteit

De aarde krioelt van het leven. Bijna 2 miljoen dieren, planten, zwammen en micro-organismen bevolken onze planeet. Maar het aantal soorten neemt al jaren af en daarom hebben de VN 2010 uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de Biodiversiteit.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com