Home Planeet aarde Milieu NGO's boeken succes tegen illegale houthandel

NGO's boeken succes tegen illegale houthandel

Vandaag heeft het Europees Parlement met een overweldigende meerderheid voor een wet gestemd die illegaal hout verbiedt op de Europese markt. Niet alleen wordt illegaal hout verboden, ook moeten bedrijven in Europa houtproducten uit risicolanden onderzoeken en het land van herkomst te allen tijde kunnen traceren. Greenpeace, Milieudefensie, ICCO en het Wereld Natuur Fonds hebben jarenlang gestreden voor een verbod op de import van illegaal hout en zijn verheugd met dit succes. Illegale houtkap draagt bij aan wereldwijde ontbossing, vergroot het klimaatprobleem en bedreigt dier- en plantsoorten met uitsterven.

De Europese markt voor hout is een van de grootste ter wereld. Illegale houtkap is niet alleen desastreus voor het milieu, het ondermijnt ook bedrijven die eerlijke en verantwoorde houthandel willen drijven. De kap zorgt voor sociale conflicten met de lokale bevolking en financieel verlies voor bosrijke ontwikkelingslanden. Per jaar lopen ontwikkelingslanden ongeveer 12 miljard euro mis door illegale houtkap [1]. Daarnaast gaat illegale houtkap vaak hand in hand met georganiseerde misdaad, het witwassen van geld en in sommige gevallen zelfs burgeroorlogen. De nieuwe Europese wet is het begin van het einde van deze destructieve markt en maakt een gelijkwaardige en eerlijke markt mogelijk, zodat bedrijven en afnemers beter in staat zijn om op verantwoorde wijze te opereren.De wet kent echter ook zijn zwakheden. Overtreders van de wet worden weliswaar beboet in lijn met de schade die is veroorzaakt, maar hij treedt pas over twee jaar in werking en kent geen minimumboetes of sancties op EU-niveau. Daardoor is het risico groot dat bedrijven zullen uitwijken naar landen die de laagste boetes hanteren. Gedrukte materialen, zoals boeken, vallen de komende vijf jaar niet onder de wet, hoewel de jaarlijkse import van deze producten goed is voor zo'n 3,2 miljard euro [2].
Greenpeace, Milieudefensie, ICCO en het Wereld Natuur Fonds hebben ruim tien jaar campagne gevoerd voor een wet die een einde maakt aan de illegale houthandel in Europa. Bewijs van illegale praktijken, overleg met de houtsector, lobbygesprekken en directe acties hebben eindelijk geleid tot dit succes. Noodzaak is nu dat deze wet snel wordt geimplementeerd en dat bedrijven hun verplichtingen nakomen.

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Haringstand stabiliseert; scholbestand ontwikkelt ..

Haringstand stabiliseert; scholbestand ontwikkelt zich goed. De druk van de visserij op de visbestanden in de Noordzee is in de afgelopen jaren afgenomen. Vooral schol heeft geprofiteerd van deze afname.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiƫle steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com