Home Planeet aarde Milieu Geen gas- en olieboringen op de Noordpool

Geen gas- en olieboringen op de Noordpool

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is tevreden dat het Europees Parlement vandaag heeft opgeroepen geen gas- en olieboringen toe te staan voordat de effecten op het milieu in kaart gebracht zijn. "De Noordpool is een ontzettend belangrijk gebied, ook voor Europa. De geopolitieke belangen zijn groot, vanwege vaarroutes en de grondstoffen die zich in het gebied bevinden. Maar het is ook een heel kwetsbaar gebied, waar we zorgvuldig mee moeten omspringen."

De Noordpool is van strategisch belang voor veel landen, onder andere vanwege de olie- en gasvoorraden die zich in het gebied bevinden. "Er zijn grote risico´s voor het milieu bij het delven van deze brandstoffen. Het is daarom van essentieel belang dat de risico's en milieu-effecten eerst onderzocht worden voordat er geboord kan worden naar deze grondstoffen."

De gevolgen van klimaatverandering zijn ingrijpend en duidelijk zichtbaar op de Noordpool. Eickhout: "Aan het eind van deze eeuw is er mogelijk geen ijs meer te vinden op de Noordpool. Het lot van de ijsberen is nauw verbonden met dit zee-ijs. We lopen het risico dat ijsberen het niet overleven als het ijs in de zomer verdwijnt."

Volgens Eickhout is een verdrag voor de Noordpool waarin is vastgelegd dat het gebied een beschermde status krijgt essentieel om commerciële belangen van individuele landen te kunnen weerstaan. Het Zuidpoolgebied heeft al zo'n een verdrag waarin is vastgelegd dat landen Antarctica uitsluitend voor vreedzame doeleinden en wetenschappelijk onderzoek mogen gebruiken. Eickhout vindt dat de Noordpool een vergelijkbare status moet krijgen. Hij  betreurt dat andere politieke groepen het voorstel van de Groenen hiervoor niet steunden. "Maar gelukkig zetten we een eerste stap om het kwetsbare Noordpoolgebied beter te beschermen," aldus Eickhout.
groenlinks.nl

 

AddThis Social Bookmark Button


Kiezen of Verliezen: Biodiversiteit te koop?

Wereldwijd wordt nu naar schatting zo'n 8 tot 10 miljard dollar per jaar besteed aan biodiversiteitbehoud. Dat is bij lange na niet genoeg. Ook behoud van biodiversiteit heeft een financieringstekort van vele miljarden! Er is dus meer geld nodig! Maar hoe komen we daar aan? Is dat een overheidstaak, of spelen bedrijven daarbij een rol?

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com