Home Planeet aarde Milieu Gifklikker gelanceerd

Gifklikker gelanceerd

Gifklikker gelanceerd. PvdD en Bollenboos openen meldpunt landbouwgif. Kamerlid Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren en Bram Verhave van Stichting Bollenboos hebben vanochtend het meldpunt Gifklikker gelanceerd op een bollenveld in Egmond aan den Hoef. Op de website Gifklikker.nl kunnen omwonenden van landbouwpercelen hun zorgen en vragen melden over het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen. De site is in het leven geroepen omdat omwonenden hun zorgen over de effecten van landbouwgif tot nu toe nergens kwijt konden.

Met een melding over te hoge concentraties gif die zijn aangetroffen in het oppervlaktewater in Noord-Holland werd de Gifklikker officieel geopend. De melding werd gedaan door Cor Koning van het Zijper Landschap. De Partij voor de Dieren en Stichting Bollenboos willen met het meldpunt de problemen in kaart brengen die mensen ervaren met landbouwgif.

De Gifklikker staat open voor iedereen die zich zorgen maakt over het gif dat in zijn omgeving wordt gebruikt. Dat kan gaan om vermoedens van overtreding, zoals lozingen in sloten of het spuiten van gif op te korte afstand van woningen of bij te harde wind. Het meldpunt is echter ook bedoeld om zorgen te inventariseren, gelet op het feit dat omwonenden vaak niet worden gewaarschuwd als hun buurman gif gebruikt. Zij blijven daardoor zitten met de onzekerheid of hun kinderen wel veilig rond de percelen kunnen spelen als er gespoten is, of het erg was dat er een raam openstond en hoe het zit met gifresten op de was die buiten hing te drogen.

Bram Verhave: “Helaas is, naast de teelt inherente problemen, ook nogal eens sprake van overschrijdend gedrag van lelietelers. Het wordt tijd dat de politiek zich deze problematiek aantrekt en dat er omgangsvormen worden geformuleerd om deze intensieve teelt minder overlast te laten bezorgen”.

De meldingen worden gebundeld tot een zwartboek dat later dit jaar wordt aangeboden aan staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken, waaronder Landbouw) en minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en aan de landbouw- en volksgezondheidwoordvoerders van de Tweede Kamer. Het zal dienen als bron van informatie voor het verdere debat over de gezondheidsrisico’s van bestrijdingsmiddelen.

Esther Ouwehand: “De regering heeft de taak de volksgezondheid te beschermen. Vanuit het voorzorgbeginsel moet het gebruik van landbouwgif fors worden teruggedrongen. Tot nu toe negeert het kabinet echter de risico’s van bestrijdingsmiddelen voor natuur, milieu en omwonenden die langdurig worden blootgesteld aan gif. Met de Gifklikker willen we duidelijk maken welke zorgen en vragen er leven bij burgers die in geconfronteerd worden met landbouwgif in hun buurt”.

De Partij voor de Dieren maakt zich sterk voor gifvrije landbouw die de biodiversiteit en de gezondheid van mensen niet in gevaar brengt.

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Biodiversiteit krijgt prinses Irene als beschermvrouwe

HKH Prinses Irene van Lippe-Biesterfeld wordt de beschermvrouwe van de Coalitie Biodiversiteit 2010. 2010 is het VN-jaar van de biodiversiteit, waarin wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor het belang van de rijkdom van dieren, planten en organismen.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com