Home Planeet aarde Natuur Europa houdt Natura 2000 overeind

Europa houdt Natura 2000 overeind

De Europese Commissie is niet van plan de Vogel- en Habitatrichtlijnen bij te stellen. Dat blijkt uit de antwoorden van de Europese Commissie op de vragen van Europarlementslid Gerben Jan Gerbrandy over de intentie van staatssecretaris Bleker om Europese natuurdoelen af te zwakken.

De lidstaten van de Europese Unie hebben bindende afspraken gemaakt over de bescherming van natuurgebieden (Vogel- en Habitatrichtlijn). Het bericht van de Europese Commissie maakt duidelijk dat Nederland zich aan deze afspraken moet houden en er voldoende middelen voor beschikbaar moet stellen.

De middelen om de Natura2000 doelen te halen, bijvoorbeeld voor de aankoop van gronden t.b.v. natuurontwikkeling en de aanleg van verbindingszones, komen onder meer uit het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Staatssecretaris Bleker heeft aangekondigd te willen bezuinigen op het ILG.

Natura 2000 is een netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie. De natuur beleven, gebruiken en beschermen: daar draait het om in Natura 2000. Het doel van Natura 2000 is het keren van de achteruitgang van de biodiversiteit: de verscheidenheid van soorten.
Bron: vromtotaal

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Rijk trekt 400.000 euro uit voor projecten over biodiversiteit

Nieuwe coalitie onderstreept urgentie aanpak uitsterven dier- en plantensoorten.
Het Rijk trekt 400.000 euro uit voor projecten die het belang van biodiversiteit onder de aandacht gaan brengen van het grote publiek. Dat heeft Directeur-Generaal Anita Wouters van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vandaag bekend gemaakt bij de lancering van de landelijke Coalitie Biodiversiteit 2010 in Amersfoort.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com