Home Planeet aarde Natuur Zandmotor geeft veiligheid en nieuwe natuur

Zandmotor geeft veiligheid en nieuwe natuur

Voor de Zuid-Hollandse kust tussen Kijkduin en Ter Heijde is de Zandmotor vandaag geopend voor publiek. Het nieuwe schiereiland van 21,5 miljoen kuub zand is een innovatieve vorm van kustbescherming, waarbij de dynamiek van de zee zorgt voor veiligheid én nieuwe natuur. Het Wereld Natuur Fonds heeft Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland geadviseerd over natuurontwikkeling op de Zandmotor.

De Nederlandse kustverdediging moet de komende decennia drastisch op de schop. De traditionele techniek van dammen, dijken en waterkeringen biedt voor de toekomst echter onvoldoende bescherming. De voorspelde zeespiegelstijging vraagt om nieuwe oplossingen. Het WNF pleitte in de jaren negentig al voor de Zandmotor. Daarmee wordt niet tegen de natuur gevochten, maar de kracht juist ingezet voor onze veiligheid.

Natuurgebied

De afgelopen maanden is voor het Delflandse strand een berg zand van 256 voetbalvelden opgespoten. Wind, golven en zeestroming zullen dat zand over tien tot twintig jaar verspreiden langs de kust. Zo ontstaat een nieuw, veel breder strand en nieuwe duinen als natuurlijke kustbescherming.

Behalve veiligheid biedt de Zandmotor ook een uniek dynamisch natuurgebied. Zo is nu al duidelijk dat het tijdelijke schiereiland bijzondere natuur aantrekt. In de zomer werd de gelobde melde ontdekt, een zeldzaam strandplantje. Verder komen er sternen en Jan-van-Genten voor en soms zelfs al zeehonden die het gebied gebruiken als rustplek. De verwachting is dat de Zandmotor op termijn eerst verandert in een lagune en daarna in natte duinvalleien.

Exportproduct

WNF, dat bij advisering over de aanleg van de Zandmotor nauw samenwerkt met Stichting Ark, ziet grote kansen om het werken met de natuur op meer plekken in de wereld te stimuleren. Nederland is een voorbeeld voor meer delta's die worden bedreigd door zeespiegelstijging. De Zandmotor is ook een veelbelovend exportproduct voor Nederland. Staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu maakte vandaag bij de opening van de eerste Zandmotor al bekend de techniek op meer plekken langs te kust te willen inzetten.

Andere kustbesherming bij Rotterdam, de Maasvlakte

 

AddThis Social Bookmark Button


Mariene meren en biodiversiteit

Nieuw ontdekte mariene meren bieden unieke kijk op ontstaan van biodiversiteit. Tot voor kort was er nog maar weinig bekend over mariene meren. Totdat Lisa Becking (Naturalis Biodiversity Center & IMARES) er twintig ontdekte en bestudeerde in Indonesië.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com