Home Planeet aarde Natuur Teken petitie tegen Braziliaanse boswet

Teken petitie tegen Braziliaanse boswet

De Braziliaanse Senaat heeft ingestemd met een omstreden nieuwe Boswet. Alleen de premier kan invoering nog tegenhouden. Help mee en teken de WNF-petitie tegen de Boswet.

De Braziliaanse Senaat heeft ingestemd met een omstreden nieuwe Boswet. Als de wet wordt ingevoerd dan verliest Brazilië de komende jaren net zoveel bos als de oppervlakte van Duitsland, Italië en Oostenrijk samen. Alleen de president van Brazilië, Dilma Rousseff, kan definitieve aanname van de wet nog tegenhouden. Die wordt nog voor het eind van het jaar aan haar voorgelegd. Teken daarom nu de petitie waarin WNF president Rousseff oproept om haar veto tegen deze wet uit te spreken.

Dalende trend

Eerder deze week werd bekend dat het tempo waarmee het regenwoud in Brazilië verdwijnt ruim 11% lager ligt dan vorig jaar. Daarmee wordt de dalende trend van de afgelopen jaren doorgezet. Deze daling van het tempo waarmee de Amazone wordt ontbost, is te danken aan strenge maatregelen die de Braziliaanse regering nam om het tropische bos beter te beschermen. Meer beschermd gebied, strenger toezicht en regels voor het bedrijfsleven om verantwoord om te gaan met de natuur in het land. Gevolg: tussen 2006 en 2010 halveerde de hoeveelheid regenwoud die in Brazilië werd gekapt ten opzichte van de vijf jaar daarvoor.

Verwoestend effect

Deze nieuwe Braziliaanse boswet dreigt deze bemoedigende resultaten echter volledig teniet te doen. De voorgestelde wetswijziging heeft een verwoestend effect op het Braziliaanse regenwoud en lokale gemeenschappen en plant- en diersoorten die er leven. De wet maakt het mogelijk dat de komende jaren naar verwachting 175 miljoen hectare bos worden gekapt of niet herplant: een gebied dat ruim 42 keer groter is dan Nederland.

Klimaattop Durban

Ook op de klimaattop in Durban is de Braziliaanse boswet een belangrijk onderwerp van gesprek. In 2009 stelde Brazilië dat zij de uitstoot van CO2 door het land met bijna 40% wilde terugdringen in 2020. Deze ambities zouden voor een groot deel worden gerealiseerd door minder bos te kappen in de Amazone. Door de nieuwe boswet wordt deze ambitie absoluut onhaalbaar. Onderzoekers voorspellen dat het land 25 miljard ton CO2 extra zal uitstoten door een toename van de ontbossing. Dat is 13 keer de totale Braziliaanse uitstoot van CO2 in 2007.

Streep door groene imago

Vanwege de grootschalige aantasting van het regenwoud, het dreigende verlies aan soorten en de desastreuze gevolgen die de op stapel staande nieuwe Boswet heeft voor wereldwijde klimaatverandering, baarde de Braziliaanse boswet veel opzien in binnen- en buitenland. De wet is bedoeld om de landbouwsector in het land te laten groeien. Onderzoek van WNF wees eerder al uit dat het mogelijk is dezelfde groei te behalen, zonder aantasting van de waardevolle Braziliaanse natuur. Door haar oor te laten hangen naar de belangen van de Braziliaanse grootgrondbezitters – kleinschalige boeren schieten weinig op met de nieuwe wet – zet de Braziliaanse regering een streep door het groene imago dat het land de afgelopen tijd wist op te bouwen en verliest haar geloofwaardigheid als wereldwijde koploper op het gebied van natuurbescherming.

Help mee: teken de petitie

De laatste mogelijkheid om te voorkomen dat deze verwoestende boswet daadwerkelijk wordt aangenomen, is als de Braziliaanse president Dilma Rousseff haar veto uitspreekt. WNF-kantoren wereldwijd roepen hun achterban op om in het verweer te komen tegen de nieuwe boswet. Teken daarom voor 14 december de petitie waarin we de Braziliaanse president verzoeken deze wet tegen te houden. Geef de aarde door en steun miljoenen bezorgde Brazilianen en WNF in de strijd voor het behoud van de Amazone.

Teken hier de petitie.

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


'Naar een rijke Waddenzee'

Minister Verburg geeft startschot programma 'Naar een rijke Waddenzee'. Op donderdag 4 maart geeft minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in Harlingen opdracht tot uitvoering van het programma 'Naar een rijke Waddenzee'.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com