Home Planeet aarde Overige Oplossing nodig voor overschotten emissierechten CO2 Rusland

Oplossing nodig voor overschotten emissierechten CO2 Rusland

Als er geen goede oplossing komt voor de overschotten van de Russische emissierechten voor CO2, dan kan dat de effectiviteit van een eventueel akkoord in Kopenhagen teniet doen. Dat blijkt uit: “Too hot to handle? The emission surplus in the Copenhagen negotiations” van het PBL, dat vandaag verschijnt.

Overschotten verkopen
De overschotten aan emissierechten in Rusland zijn veroorzaakt door de ineenstorting van de Sovjet-Unie in de vroege jaren negentig. Door de afspraken in het Kyoto-Protocol kan Rusland deze overschotten grotendeels meenemen naar de periode tot 2020. Ook dreigen nieuwe overschotten te ontstaan voor de periode 2013 tot 2020 door het huidige Russische emissie-reductiebod voor het Kopenhagen-akkoord. Als Rusland de grote verworven emissierechten zou inzetten om aan zijn verplichtingen te voldoen, dan zou de prijs van CO2-emissies zeer sterk dalen.

Gevolgen
Op dit moment liggen er in Kopenhagen toezeggingen tot 19% CO2 emissiereducties voor 2020.  Als alle verworven emissierechten nu nog op de markt gebracht worden, dan bljven de reele wereldwijde CO2 emissiereducties in 2020 beperkt tot 13%. Bovendien leidt het volledig op de markt brengen van de overschotten tot een zeer lage koolstofprijs van 5 dollar per ton CO2. Deze prijs zal de innovatie en vernieuwing naar duurzame technologie zeer sterk tegenwerken.

Drie opties
PBL heeft drie mogelijke opties voor een compromis over de overschotten onderzocht. Dit zijn:

 *   Alle landen die het Kyoto-protocol hebben ondertekend, besluiten gemeenschappelijk de emissie reductiedoelen aan te scherpen.
 *   Een scherper reductiedoel voor alleen Rusland en andere landen met een overschot, gekoppeld aan het instellen van een 'strategische reserve' voor deze landen die alleen binnenlands mag worden gebruikt om aan de scherpere verplichtingen te voldoen
 *   Een afspraak dat de landen met een overschot maximaal eenderde van hun overschot mogen verhandelen. Uit berekeningen blijkt dat de financiële opbrengsten voor die landen dan maximaal zijn. Dit komt overeen met het opgeven van de overschotten uit de Kyoto-periode.

Bruikbaar
De drie onderzochte compromisopties leiden ieder tot een ander evenwicht tussen totale emissiereducties en financiële opbrengsten voor de overschothoudende landen.  Daardoor kunnen zij, afhankelijk van het precieze verloop van de onderhandelingen in Kopenhagen, alledrie potentieel bruikbaar zijn om tot een compromis te komen over de overschotten.
Bron: pbl.nl

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Enquete i.h.k.v. WNF 50 jaar

De zwarte ooievaar die weer broedt in Nederland, de steur die als vanouds paait in de Rijn, of tijdens een wandeling oog in oog staan met een eland in de Biesbosch. Als het aan de gemiddelde Nederlander ligt dan zijn deze uit Nederland verdwenen diersoorten binnen 50 jaar terug.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com