Home Planeet aarde Overige 750 miljoen euro voor innovatie tegen klimaatverandering

750 miljoen euro voor innovatie tegen klimaatverandering

Universiteit Utrecht coördineert groot Europees klimaatplatform . Het Europese Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) heeft vandaag drie initiatieven gelanceerd die met behulp van onderzoek, innovatie en onderwijs tot antwoorden moeten leiden op het gebied van klimaatverandering. Eén van die initiatieven is het “Climate Knowledge and Innovation Community” (Climate KIC), een pan-Europees consortium waarin Nederlandse universiteiten, kennisinstellingen, bedrijven en overheden een leidende rol spelen. De komende vier jaar kan Climate KIC ongeveer 750 miljoen euro besteden aan innovatie- en onderwijsprogramma’s tegen de klimaatverandering.
Het “Climate Knowledge and Innovation Community” (Climate KIC) is een van de drie initiatieven die de EIT vandaag heeft aangekondigd. De andere twee betreffen duurzame energie en informatie- en communicatiemaatschappij.

Vier thema’s binnen Climate KIC
Het Climate KIC-programma bundelt de expertise van een aantal partners van wereldklasse, in hun doel een fundamentele verandering teweeg te brengen in de Europese innovatiecapaciteit op het gebied van klimaatverandering. Dit heeft betrekking op hoe we produceren, distribueren en consumeren, waar en hoe we wensen te leven en te reizen, en hoe we kunnen voldoen aan eisen van energie, voedsel en water in de context van het milieu. Climate KIC stimuleert interacties tussen Europees onderzoek, onderwijs, overheden en businessinnovatie op het gebied van klimaatverandering, met daarbij speciale aandacht voor vier thema’s: het monitoren van klimaatverandering, overgang naar lage CO2-uitstoot in steden, watermanagement, en CO2-vrije productiesystemen. Het doel is om een generatie van klimaatveranderingondernemers te creëren, die de multidisciplinaire deskundigheid in huis zullen hebben om economisch, milieukundig en sociaal duurzame producten en diensten te ontwikkelen ter aanpassing aan de effecten van klimaatverandering. Verder worden ook roadmaps gemaakt voor het ontwikkelen van strategieën voor langetermijninvesteringen en stimulering van innovatie in het midden- en kleinbedrijf.

Grote investeringen
Het EIT is gevraagd 120 miljoen euro bij te dragen. De partners gezamenlijk zullen ongeveer het vijfvoudige bijdragen, zodat de komende vier jaar ongeveer 750 miljoen euro kan worden besteed aan een range van innovatie- en onderwijsprogramma’s. Over de precieze EIT-bijdrage wordt echter nog onderhandeld. Het is de eerste keer dat bedrijven en overheden uit verschillende sectoren en wetenschappelijke experts samenwerken in een grootschalig initiatief voor innovatie op het gebied van de klimaatverandering. “We zijn buitengewoon verheugd dat we geselecteerd zijn voor dit uitermate belangrijke initiatief dat de volgende generatie van ondernemers en technici zal voorzien van innovatief gereedschap en dat ook een nieuwe manier van denken en praktijk in gang zal zetten”, zegt prof.dr. Bert van der Zwaan, interim CEO van Climate KIC en in het dagelijks leven werkzaam bij de Universiteit Utrecht.

Nederlandse en buitenlandse samenwerking
In Climate KIC werken voor Nederland de Universiteit Utrecht, TU Delft en Wageningen UR samen met TNO en Deltares. Verder nemen ook de stadhavens Rotterdam en de provincie Utrecht deel. Van het Nederlandse bedrijfsleven doen Shell, DSM en Schiphol mee. Nederland zal in het internationale consortium vooral leidend zijn op het gebied van watermanagement, duurzame productiesystemen en klimaatneutrale steden. De buitenlandse co-locaties worden eveneens aangevoerd door topuniversiteiten, zoals ETH in Zürich, ParisTech in Parijs, Imperial College in Londen, en Potsdam Institute for Climate Research in Berlijn. De private partners zijn: Bayer, Beluga Shipping GmbH, Cisco, DSM, EDF, SAP, Schiphol, Shell, Solar Valley, and Thales. Climate KIC brengt ook zes grote Europese regio’s bij elkaar waar eco-innovaties getest kunnen worden.

Pionierende onderzoeksprojecten
Onder de vele klimaatuitdagingen waar Europa mee kampt, is bijvoorbeeld de vraag hoe CO2-emissie op lokaal niveau is te meten. Het project “CarboCount” bijvoorbeeld, heeft tot doel instrumenten en mechanismen te ontwikkelen voor het meten en verifiëren van uitstoot van CO2 vanaf het niveau van bedrijven tot steden en de hele planeet. Doel is een standaard te ontwikkelen. Dit vereist een nieuwe samenwerking tussen bedrijven die zich bezighouden met de ontwikkeling van sensor- en observatietechnologieën en degenen die zich bezighouden met modelleren en accounting. “Een heel sterk punt van het KIC-initiatief is dat wij met al onze Europese partners in staat zullen zijn om oplossingen te ontwikkelen die in de hele innovatieketen kunnen worden geïntegreerd”, aldus prof.dr. Bert van der Zwaan.

Kennis- en innovatiegemeenschappen
De kennis- en innovatiegemeenschappen (KIC’s) zijn een initiatief van het Europese Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT). Hiermee wil het oplossingen creëren voor een duurzame toekomst met een sterke impact op de Europese maatschappij. Dit gebeurt door onderwijs-, onderzoek- en innovatieactiviteiten over te brengen naar een bedrijfscontext. KIC’s worden financieel ondersteund door de EU, die tot 2013 beschikt over een budget van meer dan 300 miljoen euro, en door private partners die deelnemen in een KIC. KIC’s hebben een levensduur tot maximaal 15 jaar. Dit om een midden- en langetermijnperspectief voor het partnerschap te garanderen. In de eerste ronde heeft het EIT drie KIC’s gelanceerd op de gebieden klimaatadaptatie- en klimaatmitigatie, duurzame energie en toekomstige informatie- en communicatiemaatschappij.
http://www.uu.nl/NL/Actueel/Pages/GroterolvoorNederlandinEuropeesklimaatplatform.aspx

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Handel in tonijn en haaien

 175 landen bijeen voor herziening handelsverdrag wilde planten en dieren. Handel in tonijn en haaien hoog op agenda CITES-conferentie. Regeringen van 175 landen komen van 13-25 maart in Doha (Qatar) bijeen voor de 3-jaarlijkse CITES-conferentie.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com