Home Planeet aarde Overige MTCS gecertificeerd hout niet duurzaam

MTCS gecertificeerd hout niet duurzaam

Milieu- en ontwikkelingsorganisaties tevreden met uitspraak van de toetsingscommissie. Het Maleisisch hout-certificeringssysteem MTCS voldoet  niet aan de Nederlandse duurzaamheidscriteria voor duurzaam geproduceerd hout. Dat is het oordeel van de toetsingscommissie TPAC. Greenpeace, ICCO, Milieudefensie, het Nederlands Centrum voor Inheemse Volken (NCIV) en het Wereld Natuur Fonds (WNF) zijn erg blij met dit oordeel van de toetsingscommissie. Nederland is een belangrijke afnemer van MTCS hout dat vooral voor raamkozijnen en deuren wordt gebruikt.

In maart dit jaar stelde de toetsingscommissie TPAC (Timber Procurement Assessment Committee) nog dat het Maleisische MTCS voldoet aan de door VROM vastgestelde duurzaamheidscriteria. De millieu- en ontwikkelingsorganisaties tekenden hiertegen bezwaar aan. "We zijn blij dat TPAC goed gekeken heeft naar onze bezwaren," aldus Geert Ritsema van Milieudefensie. "Als dit hout voor duurzaam door mag gaan verwatert het begrip duurzaam."De Nederlandse rijksoverheid wil nog dit jaar al haar hout duurzaam inkopen.

De organisaties leverden overtuigend bewijs dat het bosbeheer van het keurmerk alles behalve duurzaam is. MTCS staat toe dat grote delen bos worden omgezet in rubber- of oliepalmplantages met ernstige gevolgen voor de biodiversiteit. "Bossen die worden verwoest en omgezet in

plantages: dat is geen duurzaam bosbeheer. Wij zijn blij dat TPAC erkent dat MTCS geen garantie biedt voor duurzaamheid. Nu is het zaak dat TPAC de lat hoog blijft leggen voor wat echt duurzaam geproduceerd hout is,"

zegt Suzanne Kröger van Greenpeace.

 

Ook is er sprake van grove schendingen van de rechten van inheemse volken. Hun wordt de toegang ontzegd tot het bos waarvan zij voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn. De beheerder van het Maleisische systeem blijkt niet transparant te opereren. Veel rapporten zijn niet openbaar en gedetailleerde kaarten van de gecertificeerde gebieden zijn niet beschikbaar. De organisaties hebben de toetsingscommissie erop gewezen dat er beter naar de praktische uitvoering van de systemen moet worden gekeken en dat cruciale punten als omzetting naar plantages en rechten van inheemse volken veel zwaarder moeten meewegen.

MTCS valt sinds april dit jaar onder het paraplu-certificeringssysteem PEFC international. TPAC keurde PEFC international afgelopen juni goed met uitzondering van MTCS. Dit oordeel werd overgenomen door de Minister. Dat betekent dat nu een paraplu organisatie is goedgekeurd maar een deel systeem wat daaronder valt niet. Ook tegen dit oordeel van TPAC tekenden bovengenoemde organisaties bezwaar aan. Dit bezwaarschrift wordt aansluitend op het MTCS bezwaarschrift behandeld door de toetsingscommissie.

door: Greenpeace, Milieudefensie, WNF, ICCO, NCIV.

 

AddThis Social Bookmark Button


Sumatraanse olifant zwaar onder druk

De Sumatraanse olifant dreigt binnen een generatie uit te sterven. Het voortbestaan van deze ondersoort van de Aziaitische olifant komt steeds verder onder druk te staan omdat het leefgebied van het dier in rap tempo verdwijnt.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com