Home Planeet aarde Overige Groeiende bioproductie in Belgie

Groeiende bioproductie in Belgie

Groeiende bioproductie isontoereikend voor de sterk groeiende vraag. Onder een stralende zon op het aardappelverwerkend bedrijf Muyshondt had Minister-President Peeters vandaag de eer om het jaarrapport Biologische landbouw in 2010 aan de verzamelde pers voor te stellen. Een positief rapport, zo stelde hij zelf, met vooral groeicijfers.

Niet alleen het biologisch areaal groeide met 4% tot 3829 ha - een groei die vooral gerealiseerd werd in akkerbouw en fruit. Ook het aantal biologisch gehouden dieren groeide met 12,4%, voornamelijk dankzij kippen en melkvee. En het aantal biobedrijven klom in 2010 tot 256. Vooral dit laatste is een opmerkelijk positief gegeven en de tweede stijging op rij na een stilstand van ruim 10 jaar.

Deze groeiende interesse én reële omschakeling naar bio is mede te wijten aan de samenwerking van Boerenbond, ABS en BioForum binnen het project Bio zoekt Boer dat in 2009 opgestart werd. 7O% van de boeren die omschakelden naar bio in 2009 en 2010 deed dit na een contactmoment met de omschakelconsulent van Bio zoekt Boer.

Minstens even opmerkelijk voor Peeters is de zeer beperkte uitstroom tijdens de laatste drie jaar. Een bioboer vindt blijkbaar voldoende oplossingen voor de huidige uitdagingen.

Ook dat consumptie betreft doet bio het uitzonderlijk goed. Stabiele prijzen en een trouw kliënteel zorgden ervoor dat de verkoop van bio aan consumenten (zonder horeca) steeg met 20% tot 421 miljoen euro volgens de raming van GfK of zelfs tot 489 miljoen euro volgens Idea Consult die rekening houdt met de omzet van enkele ondervertegenwoordigde marktdeelnemers.

Biokopers grijpen vooral naar groente, fruit en zuivel. In totaal tikt de biosector in 2010 af op een gemiddeld marktaandeel van 1,8% tegenover 1,3% in 2009.  Voor een specifieke product als vleesvervangers klimt dat marktaandeel tot 21%. Groenten doen het zeer goed met een marktaandeel van 4,8%.

Peeters zette ook de inspanningen van de regering in het licht. Niet minder dan 3,7 miljoen euro werd vrijgemaakt om de biosector te ondersteunen,  wat een toename is van 8% ondanks de crisis. De overheid investeerde in onderzoek, ondersteunde de producenten zelf en financierde de nodige communicatie.

Minister Peeters benadrukt dat voorliggende positieve resultaten het werk is van velen, waaronder in het bijzonder Johan Devreese, voorzitter van BioForum Vlaanderen. Samen hebben zij ervoor gezorgd dat de biolandbouw vandaag terecht als dynamisch en innovatief wordt beschouwd.

Johan Devreese bevestigt de positieve trend van zowel consumptie als productie; toch maant hij aan tot bescheidenheid gezien het erg beperkte aandeel bioareaal in Vlaanderen. Als we België vergelijken met Nederland of Denemarken, beide  landen met een vergelijkbare landbouw in verstedelijkt gebied, dan valt op dat het Nederlandse areaal 12 keer zo groot is en het aantal bioboeren een zesvoud. In Denemarken bedraagt het gemiddeld marktaandeel van bio 7,6% met in Kopenhagen voor zuivel een marktaandeel van 33%. Er is dus nog een gigantisch potentieel te winnen.

Devreese is positief: immers het beleidskader is er, de fundamenten voor de noodzakelijke samenwerking tussen Boerenbond, ABS en BioForum zijn gelegd, het engagement van het kabinet Peeters is duidelijk. Een verdere groei van de biologische productie in Vlaanderen zou mogelijk moeten zijn in de komende jaren.

Het volledige rapport Biologische landbouw 2010 vindt u terug op de site van de Vlaamse overheid.

Voor gedetailleerde gegevens over consumptie van bio in 2010 kan je terecht bij VLAM.

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Mariene meren en biodiversiteit

Nieuw ontdekte mariene meren bieden unieke kijk op ontstaan van biodiversiteit. Tot voor kort was er nog maar weinig bekend over mariene meren. Totdat Lisa Becking (Naturalis Biodiversity Center & IMARES) er twintig ontdekte en bestudeerde in Indonesië.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com