Home Planeet aarde Overige Europees Parlement voor verbreding klimaatbeleid

Europees Parlement voor verbreding klimaatbeleid

De aanpak van de klimaatcrisis gaat vaak over het terugdringen van CO2-uitstoot. Maar naast CO2 zijn er ook andere stoffen die voor opwarming van de aarde zorgen. Het Europees Parlement heeft vandaag opgeroepen de uitstoot van deze broeikasgassen zo snel mogelijk te verminderen.

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: "Het gat tussen wat nodig is en wat op tafel ligt om de klimaatverandering tegen te gaan is gigantisch. Zonder snelle actie is de wereld binnen een paar decennia vier graden Celsius warmer, dat is rampzalig voor ons ecosysteem. Nu de internationale klimaatonderhandelingen stroef blijven lopen zijn snel maatregelen nodig om de uitstoot van verschillende broeikasgassen verder terug te dringen."

Bepaalde F-gassen, die veel voorkomen in blus- en koelsystemen, maar ook roet en ozon bevinden zich veel korter in de atmosfeer dan CO2, maar dragen voor een belangrijk deel bij aan klimaatverandering. Om de opwarming van de aarde te beperken tot twee graden Celsius, zoals internationaal afgesproken, is volgens wetenschappers extra beleid nodig op deze kortlevende broeikasgassen, die juist op korte termijn veel schade veroorzaken.

Eickhout wil dat Europa een voorbeeld stelt door F-gassen uit te faseren. Dit is mogelijk als volgend jaar de F-gassenverordening herzien zal worden. GroenLinks wil verder dat de Europese Commissie met voorstellen komt om uitstoot van roet tegen te gaan. Een degelijke aanpak levert ook meteen een schonere lucht op. De oproep om niet-CO2 emissies van de luchtvaart aan te pakken, werd helaas niet gesteund door het Europarlement.

In december zal Eickhout in Durban, Zuid-Afrika, de klimaatonderhandelingen bijwonen als delegatielid van het Europees Parlement. Voor deze klimaatconferentie zal het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) een rapport lanceren met voorstellen hoe kortlevende broeikasgassen aangepakt kunnen worden.
Bron: gorenlinks

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Jaar van de Biodiversiteit

De aarde krioelt van het leven. Bijna 2 miljoen dieren, planten, zwammen en micro-organismen bevolken onze planeet. Maar het aantal soorten neemt al jaren af en daarom hebben de VN 2010 uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de Biodiversiteit.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com