Home Planeet aarde Overige Manifest op de Nacht van de Duurzaamheid

Manifest op de Nacht van de Duurzaamheid

‘Sluipende revolutie’ wordt manifest op de Nacht van de Duurzaamheid. We moeten nu het heft in eigen handen nemen om samen een duurzame wereld te creëren. Dat is de boodschap van de Nacht van de Duurzaamheid, die Urgenda op donderdagavond 10 november organiseert in de Heineken Music Hall. De Nacht, waaraan muzikanten als Bløf, Jungle by Night, DJ Isis en sprekers als Laurentien van Oranje en Peter Bakker hun medewerking verlenen, vormt de aftrap van de derde Dag van de Duurzaamheid die plaatsvindt op 11-11-11.

“Nederland bungelt al enige tijd onderaan allerlei lijstjes op het gebied van duurzame energie, we halen onze CO2-doelstellingen niet, onze biodiversiteit is de slechtste van heel Europa”, meent Urgenda-directeur Marjan Minnesma. “In tien jaar tijd zijn we van een koploperpositie op het gebied van duurzame energie, ver in de achterhoede geraakt. Internationale klimaatconferenties brengen niet het gewenste resultaat. De huidige economische crisis laat zien dat de grote mondiale problemen nauwelijks via overheidsingrijpen zijn op te lossen. Het is dus tijd dat consumenten en bedrijven zélf aan de slag gaan om een nieuwe, duurzame en biobased economie te creëren. Dat wij zelf een ‘industrie-politiek’ gaan voeren, nu de overheid dat achterwege laat. Gelukkig gebeurt dat ook steeds meer.”

Urgenda wil door het organiseren van de Nacht en de Dag van de Duurzaamheid duidelijk maken dat er een ‘sluipende revolutie’ gaande is in Nederland. De transitie naar een duurzame samenleving is op tal van plekken onder de oppervlakte aan het plaatsvinden. Het is nu zaak die ‘onderstroom’ te kanaliseren en manifest te maken. Minnesma: “Het lijkt alsof alle grote gevestigde systemen één voor één vastlopen. Ook de Occupy-beweging agendeert dit effectief. Waar deze beweging echter nog zoekende is, heeft Urgenda een duidelijke duurzaamheidsagenda, die door zeker 2 miljoen mensen in Nederland wordt gesteund. Het komend jaar gaan we met heel veel andere partijen keihard aan de slag om die beweging manifest te maken en om te zetten in concrete resultaten die we zelf kunnen boeken. De Nacht en Dag van de Duurzaamheid vormen de aftrap van deze grote maatschappelijke beweging. “

 

AddThis Social Bookmark Button


Klimaatverandering en aanpassing natuurbeleid

Bij uitvoering van het huidige natuurbeleid blijft de natuur kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Behoud van alle dier- en plantensoorten per gebied is niet realistisch in het licht van de klimaatverandering.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com