Home Planeet aarde Overige Klimaattop moet gevaarlijke opwarming voorkomen

Klimaattop moet gevaarlijke opwarming voorkomen

De VN-klimaattop in het Zuid-Afrikaanse Durban moet het fundament leggen voor een nieuw mondiaal klimaatverdrag, als opvolger van het huidige Kyoto-protocol dat na 2012 afloopt. Als de wereld er niet in slaagt om afspraken over CO2-reductie dreigt klimaatverandering uit de hand te lopen.

De uitstoot van broeikasgassen moet na 2015 jaarlijks omlaag om gevaarlijke opwarming van de aarde met meer dan 2 graden Celcius te voorkomen.

Dat stelt het Wereld Natuur Fonds (WNF) op de eerste dag van de klimaatonderhandelingen in Durban, de COP17. In de Zuid-Afrikaanse kustplaats komen tot 10 december delegaties van meer dan tweehonderd landen bijeen. Zij kunnen de dramatisch verlopen klimaattop van Kopenhagen in 2009 doen vergeten door eindelijk een doorbaak te forceren. Ze kunnen voortbouwen op de voorzichtige progressie die vorig jaar al is geboekt. Durban is de laatste grote kans om een nieuw klimaatakkoord voor na 2012 stevig in de steigers te zetten.

Kortzichtigheid

,,Het gevaar van klimaatverandering maakt nationale grenzen en politiek irrelevant’’, aldus Samantha Smih, leider van het internationale Klimaat en Energie-initiatief van WNF, in Durban. ,,De geschiedenisboeken vullen zich momenteel met natuurrampen als gevolg van klimaatverandering en verhalen over kortzichtigheid van landen, mislukte klimaatambities en gebrek aan moed van wereldleiders om het gevaar van klimaatverandering aan te pakken.’’

,, De uitstoot van broeikasgassen bereikte in 2010 al een recordhoogte. Zonder mondiale maatregelen gaat de wereld richting gevaarlijke opwarming van meer dan 2 graden Celcius. De leiders die de komende twee weken in Durban bijeen komen, hebben een keuze: ze kunnen samen verder bouwen aan een nieuw klimaatverdrag of voorrang geven aan hun nationale korte-termijnbelangen, waardoor de wereld het pad van op hol geslagen klimaatverandering inslaat.’’

Leiderschap

Het WNF roept de landen in Durban op om zich te committeren aan een nieuw klimaatverdrag, als opvolger van het Kyoto-protocol. Dat moet een juridisch bindende overeenkomst zijn, waarbij in 2015 alle landen zijn aangesloten. Verder moeten afspraken worden gemaakt over lange-termijnfinanciering voor onder meer aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering. Ten slotte moeten de leiders in Durban leiderschap tonen door de ambitie voor CO2-reductie fors te verhogen.

Een nieuw verdrag is ook nodig om de kosten van klimaatverandering binnen de perken te houden, zowel in sociaal en economisch opzicht als voor de natuur. Uitstel van actie betekent een stijging van de kosten. Investeren in oplossingen leidt ons daarentegen naar schone, betrouwbare energie en voldoende voedsel en water voor iedereen. Die wereld ligt binnen handbereik. WNF lanceerde eerder dit jaar nog een reëel scenario om de wereld in 2050 volledig van duurzame energie te voorzien. In het Energy Report wordt dat pad tot in detail beschreven.

Behoud bossen

Daarnaast is het mogelijk om ontbossing in 2020 vrijwel volledig uit te bannen. Dat staat in het nieuwe WNF-rapport Forest and Climate, dat onderdeel is van het Living Forest Report. Behoud van bossen is cruciaal om opwarming van de aarde te beperken en staat daarom hoog op de agenda in Durban. Ontbossing voor onder meer landbouw is verantwoordelijk circa 20 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen. De wereld verliest de komende tien jaar 55,5 miljoen hectare bos, zelfs als de meest dringende maatregelen worden genomen. Door uitstel van het tegengaan van ontbossing zal in 2030 zelfs 124,7 miljoen hectare bos zijn verdwenen. Om die ramp te voorkomen zijn in Durban harde afspraken nodig over het betalen voor bossenbehoud door rijke landen aan ontwikkelingslanden, het zogenoemde REDD-programma.

 

 

AddThis Social Bookmark Button


20 procent in 2020

20 procent van de waardevolle natuurgebieden op aarde moet in 2020 beschermd zijn. Geen verdere ontbossing in 2020 en het tot staan brengen van het uitsterven van plant- en diersoorten.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com