Home Planeet aarde Overige Meer geld voor onderzoek biologische landbouw

Meer geld voor onderzoek biologische landbouw

De komende jaren komt er meer geld beschikbaar voor gefundeerd onderzoek om de biologische landbouw te stimuleren. Dankzij een aangenomen amendement van SP-Kamerlid Henk van Gerven kan er nu bijvoorbeeld gespeurd worden naar resistente en weerbare gewassen zodat er effectiever omgegaan kan worden met grond en middelen en minder gif nodig is. Ook kan er geïnvesteerd worden in het fokken van robuuste dierenrassen die niet snel ziek worden en geen antibiotica nodig hebben.

Van Gerven: ‘De laatste jaren is er steeds minder geïnvesteerd in goed onderzoek terwijl er juist veel behoefte is aan relevante kennis en innovatie. Zo kunnen bijvoorbeeld slimme machines worden ontwikkeld voor het wieden van onkruid. Op die manier kan een relatief kleine investering van 5 miljoen per jaar leiden tot een structurele reductie van de inzet van schadelijke stoffen. Naast de biologische agrarische sector kan ook de reguliere sector hier veel van leren en profiteren.’

 

AddThis Social Bookmark Button


Sumatraanse olifant zwaar onder druk

De Sumatraanse olifant dreigt binnen een generatie uit te sterven. Het voortbestaan van deze ondersoort van de Aziaitische olifant komt steeds verder onder druk te staan omdat het leefgebied van het dier in rap tempo verdwijnt.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com