Home Voedsel Biologisch Gezonde reputatie biologisch voedsel door puur natuur aanpak

Gezonde reputatie biologisch voedsel door puur natuur aanpak

Consumenten die af en toe biologisch kopen vinden biologische voeding vooral gezonder doordat deze zonder gif wordt geproduceerd en de dieren een beter leven hebben gehad. Dit is één van de uitkomsten van een onderzoek dat LEI Wageningen in opdracht van het kennisnetwerk Bioconnect heeft uitgevoerd.

Twee op de drie consumenten gebruiken biologische producten omdat ze er van uit gaan dat deze gezonder zijn dan gangbare. Maar wát biologisch voedsel in de ogen van consumenten nu precies zo gezond maakt, was tot dusverre vrijwel onbekend. Uit het onderzoek blijkt dat deze opvatting meer te danken is aan de afwezigheid van bestrijdingsmiddelengebruik dan aan de aanwezigheid van positieve stoffen.

Natuurlijker en vers is gezonder
Bij plantaardige verse producten (aardappelen, groente en fruit) spelen argumenten mee als het niet gebruiken van chemisch synthetische bestrijdingsmiddelen, kunstmest en gentech. Daarnaast dragen betere bodemkwaliteit, een natuurlijk groeitempo, oudere rassen, en meer buitenlucht bij aan het gezondheidsimago.
Bij dierlijke verse producten zoals vers vlees, vleeswaren, kaas en melk menen consumenten dat biologisch voedsel gezonder is omdat het dier een beter leven heeft gehad: meer vrijheid, natuurlijk voer, minder stress, en de tijd om te groeien. Ook de strengere eisen ten aanzien van hormonen, antibiotica en geneesmiddelen spelen een rol.
De ondervraagden zijn van mening dat het gezondheidsvoordeel van biologisch groter is bij onbewerkte producten dan bij producten die een verder bewerkingsproces hebben ondergaan. Verder denken ze dat het gezondheidsvoordeel van biologisch groter is bij verse producten dan bij droge kruidenierswaren.

Aansluiten bij opvattingen van light users
De Task Force Marktontwikkeling Biologische Landbouw beveelt op basis van het onderzoek aan om bij de promotie en marketing van biologische producten beter aan te sluiten bij de opvattingen van de zgn. light users over wat biologisch gezond maakt, te weten het natuurlijke karakter van de productiewijze. Verder wordt aanbevolen om meer aandacht te besteden aan bekendheid over de wettelijke eis dat bewerkte en samengestelde bio-producten aan dezelfde strenge eisen en controle moeten voldoen als verse producten. Ook hier is het doel een natuurlijk product. Het onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Bron: Task Force Marktontwikkeling Biologische Landbouw

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Tegenslag voor het behoud van haaien

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) noemt het een grote tegenslag voor het behoud van de haai dat het niet is gelukt om vijf haaiensoorten beter te beschermen. Tijdens de CITES-conferentie in Qatar werden voorstellen om drie soorten hamerhaaien, de witpuntrifhaai en de doornhaai verworpen.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com