Home Voedsel Biologisch Biologisch product zonder onafhankelijke controle in catering

Biologisch product zonder onafhankelijke controle in catering

In de out of home sector neemt biologische consumptie met grote hoeveelheden toe. De voortrekkersrol van de overheid speelt hierbij een belangrijke rol. Maar is biologische soep uit de bedrijfskantine ook echt biologisch? Biofood Magazine ontdekte dat onafhankelijke controle in deze sector ontbreekt.

 De Rijksoverheid wil in 2010 voor 100% duurzaam inkopen, gemeenten voor 75% en provincies en waterschappen voor 50%. Senter Novem, het agentschap voor duurzaamheid en innovatie (onderdeel van het ministerie van Economische Zaken), heeft een beschrijving gemaakt van de aspecten waaraan duurzame catering moet voldoen. Een van de eisen is dat minimaal 40% van die duurzame inkoop uit biologische producten moet bestaan.

Er is echter geen controle op productniveau. En aangezien het lastig is om op ieder gewenst moment de juiste hoeveelheid biologisch in te kopen (bijvoorbeeld omdat iets er gewoon niet is), ontstaat er ruimte om creatief met biologisch om te gaan. Inmiddels is controleorganisatie Skal bezig met een bio-certificeringsprogramma voor catering en horeca, die tot nu toe allebei buiten de EU-verordening vallen.

Ook Veneca, de Vereniging van Nederlandse Cateringorganisaties, legt de hand aan een eigen certificering- en controlesysteem. Daarin is ondermeer opgenomen dat als een product is bereid met biologische ingrediënten, de cateraar dat als zodanig mag benoemen. Veneca noemt dit niet in strijd met de beschermde term biologisch, omdat het product niet als ‘biologisch betiteld’ wordt maar als ‘met biologische ingrediënten bereid’. Voor de cateraars maakt het aan de verkoopkant (dus voor de consument) niet uit of je een artikel biologisch noemt, als je maar het afgesproken percentage biologisch inkoopt. En als er geen controle op productniveau is, ontstaat daar een grijs gebied.

Het onderscheidende van biologisch blijft dus onduidelijk. De ene contractcateraar benoemt zijn producten wel als ‘biologisch bereid’, de ander noemt een product alleen biologisch als het ook 100% biologisch is, ook al heeft het geen Skalcertificaat. In de gastvrijheidssector wordt de deur open gezet naar een eigen definitie van de beschermde term biologisch en dat is schadelijk voor de duidelijkheid die de consument geboden moet worden.
Bron: biofoodonline.nl 24 juni 2009 - Persbericht

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Stop de ontbossing voor biodiesel

Voor palmolie wordt op grote schaal tropisch regenwoud en veenbos kaalgekapt. Mensen worden door plantagebedrijven van hun grond verdreven en zeldzame dieren en planten, zoals tijgers en orang oetans, verdwijnen.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com