Home Voedsel Ecologisch Keurmerk voor kweekvis op komst

Keurmerk voor kweekvis op komst

Binnen twee jaar is in Nederland kweekvis te koop met een keurmerk dat wordt ondersteund door onder meer het Wereld Natuur Fonds. Het gaat om het Aquaculture Stewardship Council (ASC), de evenknie van het MSC-keurmerk voor in het wild gevangen vis. De afgelopen jaren heeft het WNF samen met ngos, wetenschappers en bedrijven gewerkt aan de principes en criteria van het ASC. Het Initiatief Duurzame Handel is in Nederland samen met een aantal ketenpartijen begin april een internationaal programma voor duurzame visteelt begonnen.

Margreet van Vilsteren van Stichting De Noordzee vindt het “een heel goed initiatief”. Van Vlisteren: “Tot nu toe was het lastig om goede initiatieven in de aquacultuur te belonen, omdat er geen keurmerk voor bestaat. Met dit label kan dat straks wel en weten bedrijven waaraan ze zich moeten houden.” De Nederlandse bedrijven die kweekvis importeren zijn volgens Van Vilsteren “heel netjes” bezig. “Dus ik verwacht dat het keurmerk snel kan worden ingevoerd.” Een woordvoerder van het WNF daarentegen vindt de voorspelling van twee jaar “voorbarig” en “wel wat snel”.

De markt voor kweekvis is groot en dekt nu al 40 procent van de wereldconsumptie van vis. Aangezien driekwart van de wilde visbestanden overbevist is, zou dat een oplossing kunnen zijn voor het leegvissen van de oceanen, ware het niet dat er grote bezwaren kleven aan de meeste kweekvis. Veel kweekvis wordt gekweekt in open kooien op zee. Om de vis gezond te houden worden grote hoeveelheden antibiotica gebruikt. Ontsnapte kweekvis die kruist met in het wild levende vis, verzwakt de soort, zo stellen tegenstanders. In gesloten systemen speelt dit niet, maar daar zwemt de vis veel dichter op elkaar. Een ander probleem is dat het visvoer van visetende vissen (gedeeltelijk) uit wilde vis bestaat. Zo’n 30 procent van de wilde vis wordt verwerkt tot visvoer. Het kost drie tot vier kilo wilde vis om één kilo zalm te kweken en ongeveer 800 gram voor een meerval.

Het Wereld Natuur Fonds heeft de laatste jaren acht rondetafelgesprekken over aquacultuur georganiseerd, waaraan in totaal tweeduizend mensen deelnamen: boeren, natuurbeschermers, wetenschappers, overheden en anderen. Samen werken ze aan standaarden die de negatieve sociale- en milieueffecten van twaalf soorten kweekvis moeten minimaliseren. Het gaat onder meer om garnaal, zalm, zeeoor, oester, mossel, Pangasius, tilapia, forel en Seriola. Zodra de standaard klaar is, wordt een aparte organisatie verantwoordelijk voor het beheer van het keurmerk. Onderdeel daarvan is de controle en certificering door een onafhankelijke derde partij.
Bron; p-plus.nl/artikel.php?IK=1742
EU wil investeren in duurzame viskweek: www.duurzamevisteelt.nl

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Handel in tonijn en haaien

 175 landen bijeen voor herziening handelsverdrag wilde planten en dieren. Handel in tonijn en haaien hoog op agenda CITES-conferentie. Regeringen van 175 landen komen van 13-25 maart in Doha (Qatar) bijeen voor de 3-jaarlijkse CITES-conferentie.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com