Home Voedsel Productie Meer diervriendelijker vlees, kip en eieren

Meer diervriendelijker vlees, kip en eieren

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit presenteert een studie van het LEI Wageningen UR waaruit blijkt dat de omzet van diervriendelijk geproduceerd vlees, kip en eieren fors is gestegen. Consumenten gaven daaraan in 2009 in de supermarkt bijna twee keer zoveel geld uit; van 21,5 miljoen euro in 2008 naar 40,7 miljoen euro in 2009.

In percentages is de verkoop in de supermarkt van deze dierlijke producten gestegen van 0,7% naar 1,2%. Het vlees is te herkennen aan bijvoorbeeld het Beter Leven kenmerk van de Dierenbescherming. Dit kenmerk is een garantie voor onder andere meer ruimte, meer daglicht en meer afleidingsmateriaal voor de dieren.

Als de verkoop van biologisch geproduceerd vlees, kip en eieren - wat ook diervriendelijker wordt geproduceerd - wordt opgeteld bij de resultaten, komen de verkooppercentages hoger uit. Dan is het percentage duurzaam geproduceerd vlees, kip en eieren 3%.

Minister Verburg: ‘Het is nu duidelijk: duurzaam is geen hype, maar een trend, waarvan ik de verwachting heb dat deze zich gestaag zal voortzetten. Ik hecht veel waarde aan de stijging waaraan alle partijen hard hebben gewerkt. Het slaat aan.’  De omzet van diervriendelijker geproduceerd varkens- en rundvlees steeg het hardst. Dat komt vooral door de introductie van duurzamer geproduceerd vlees in 2009.

Minister Verburg sloot vorig jaar een convenant met verschillende brancheorganisaties en de Dierenbescherming om het aandeel diervriendelijker geproduceerd vlees, kip en eieren elk jaar met minimaal 15% te verhogen. Die doelstelling is ruim gehaald.

Aan het convenant ‘Marktontwikkeling Verduurzaming Dierlijke Producten’ van mei 2009 doen de volgende organisaties mee: het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Dierenbescherming, Land- en Tuinbouworganisatie (LTO), Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca), Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV), Nederlandse Vereniging van Pluimveeverwerkende Industrie (Nepluvi), Algemene Nederlandse Vereniging van Eierhandelaren (Anevei) en de Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie (KNS).

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Vissen uit de film Finding Nemo ernstig bedreigd

De vissoorten uit de film Finding Nemo moeten dringend beter worden beschermd. Eén op de zes vissen uit deze film wordt met uitsterven bedreigd. Dit blijkt uit een onderzoek van IUCN (International Union for Conservation of Nature) en de Canadese Simon Fraser University.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com