Home Voedsel Productie Actieplan voor klimaat- en voedselprobleem

Actieplan voor klimaat- en voedselprobleem

Een concreet actieplan om de landbouw te verbeteren en het klimaatprobleem en het wereldvoedselprobleem op te lossen. Dat is het doel van de internationale conferentie Landbouw, Voedselzekerheid en Klimaatverandering die van 31 oktober tot 5 november gehouden wordt in Den Haag.

Henk Bleker, staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, opende de conferentie. Andere sprekers waren Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje en Zijne Koninklijke Hoogheid de Prince of Wales. Op donderdag 31 oktober spreken Zijne Koninklijke Hoogheid Prinses Maxima en oud voorzitter van de Verenigde Naties Kofi Annan. Op donderdag 31 oktober gaan de ministers van verschillende landen met elkaar om de tafel voor de slotverklaring.

Landbouw als oplossing

De wereld staat voor grote uitdagingen. Hoe voeden we in 2050 negen miljard mensen? En hoe zorgen we ervoor dat we de aarde leefbaar houden en klimaatverandering tegengaan? Landbouw kan een wezenlijke bijdrage leveren aan het oplossen van beide vraagstukken.

Dankzij nieuwe technieken produceren boeren nu al méér voedsel per hectare. Ook helpt slimmer grondgebruik bij het tegengaan van erosie, opvang van water of droogtebestrijding. Verder kunnen gewassen CO2 opvangen en kunnen duurzamere landbouwmethodes de uitstoot van broeikasgassen tegen gaan.

Concrete stappen

Volgens staatssecretaris Henk Bleker is het de hoogste tijd om in actie te komen. Bleker: "We kunnen niet meer op onze lauweren rusten. We kennen de problemen, we kennen de oplossingen. Nu moeten we iets gaan doen. Its down to earth now." Aan het einde van de internationale conferentie moet er daarom een 'roadmap for action' liggen met concrete acties om de landbouw te verbeteren, de wereldbevolking te voeden en klimaatverandering tegen te gaan.

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie organiseert de conferentie samen met de Wereldbank, de FAO en de overheden van Noorwegen, Ethiopië, Nieuw-Zeeland, Mexico en Vietnam. Bij de conferentie zijn vertegenwoordigers van 80 landen aanwezig. Ook niet-gouvernementele organisaties, wetenschappers en bedrijven zijn aanwezig en kunnen concrete afspraken maken over projecten die duurzame landbouw stimuleren.

 

AddThis Social Bookmark Button


Europarlement neemt risico's met gezondheid bij

De bijenpopulatie is schrikbarend aan het afnemen, terwijl meer dan tachtig procent van ons groente en fruit afhankelijk is van bestuiving door de bij. Vandaag stemde het Europees Parlement in met een zeer zwak voorstel van de landbouwcommissie over de bij.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com