Home Voedsel Productie Voor duurzaam voedsel andere spelregels nodig

Voor duurzaam voedsel andere spelregels nodig

Een discussie over duurzaam voedsel is nuttig, maar het huidige mededingingsbeleid moet ook op de schop. Door een wetswijziging kan een einde worden gemaakt aan de discriminerende werking van het huidige mededingingsbeleid voor kleine producenten als boeren en tuinders. Deze oproep deed voorzitter Albert Jan Maat van LTO Nederland vanmiddag in de Tweede Kamer tijdens een hoorzitting over de kabinetsnota Duurzaam Voedsel.

Maat hield de Kamerleden voor dat boeren en tuinders afspraken moeten kunnen maken over bundeling van de afzet en verwerking van hun producten, over de prijs en de manier waarop ze duurzaam produceren. De discussie wordt volgens hem tot op heden te eenzijdig gevoerd. Van duurzame voeding kan geen sprake zijn als een balans in belangen ontbreekt.
 
Bij duurzaam voedsel gaat het om de mens, milieu, dierenwelzijn en inkomen. Na ingrijpende hervormingen van het Europees landbouwbeleid is er nauwelijks meer politieke invloed op de prijsvorming. Volgens Maat is het aan de marktpartijen om ervoor te zorgen dat het inkomensaspect van duurzame voedselproductie niet achter de horizon verdwijnt.
 
Zolang de krachtenbundeling van agrarische ondernemers noodgedwongen achterblijft bij de schaal waarop supermarkten op de Europese markt opereren, is er geen evenwichtige positie tussen marktpartijen. ,,Het is aan supermarkten om fair trade niet te beperken tot producten van verre afkomst”, aldus Maat. Hij benadrukte overigens het belang van een brede discussie van boeren en tuinders met consumenten over duurzaam voedsel.
Om het proces van meer gelijkwaardige partijen op de voedselmarkt goed te kunnen controleren, dient de Mededingingsautoriteit weer onder direct gezag te komen van de Minister van Economische Zaken, stelde de LTO-voorzitter. Voorts wekte hij de Kamerleden op om de subsidiekraan dicht te draaien voor organisaties als de Stichting Natuur en Milieu zolang die gemeenschapsgeld gebruiken om Nederlandse ondernemers ten onrechte in een verkeerd daglicht te stellen. Nederlandse veehouders behoren wat dierenwelzijn betreft volgens hem tot de top van de wereld.
LTO Nederland

 

AddThis Social Bookmark Button


Alle 47.800 soorten van Nederland in één boek

In het boek ‘De Nederlandse biodiversiteit’ wordt de complete Nederlandse biodiversiteit beschreven, 47.800 soorten in totaal. Op 25 november neemt Ronald Plasterk het eerste exemplaar van deze uitgave van NCB Naturalis en Stichting EIS-Nederland in ontvangst.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com