Home Voedsel Veiligheid Betere communicatie over gezondheidsrisico’s van biologische producten.

Betere communicatie over gezondheidsrisico’s van biologische producten.

Biologische sector heeft baat bij betere communicatie over gezondheidsrisico’s van biologische producten. Onderzoekers van Wageningen UR Livestock Research en Plant Research International (beide onderdeel van Wageningen University and Research centre) bepleiten een betere communicatie over mogelijke voedselveiligheidsrisico's van biologische producten. In een artikel in het wetenschappelijk tijdschrift "Journal of Food Protection" van december 2009, zeggen zij dat het gebrek aan openheid hierover, het publieke vertrouwen in de biologische sector in de toekomst sterk kan schaden.
Onderzoeker dr. ir. Bastiaan Meerburg (Plant Research International): "Biologische veehouderijsystemen hebben veel voordelen ten opzichte van gangbare systemen, met name op het gebied van dierenwelzijn. De communicatie naar de consument gaat meestal over dit aspect. Daar wordt zelden bij gemeld dat de dieren door het open karakter van de biologische veehouderijsystemen, makkelijker ziekteverwekkers, zoals bacteriën, virussen en parasieten en milieuverontreinigende stoffen kunnen oplopen. Die besmettingen kunnen ook in de voedselketen terecht komen.”
Concrete voorbeelden van dergelijke mogelijke besmettingen zijn de parasiet Toxoplasma gondii in varkensvlees en hogere dioxine-gehaltes in biologische eieren. Op zich zijn deze problemen niet ernstig en goed oplosbaar. Producenten en distributeurs hebben de verantwoordelijkheid om het product zo veilig mogelijk te maken, bijvoorbeeld door het testen van biologische eieren op dioxinegehalte of het preventief invriezen van varkensvlees zodat parasieten onschadelijk worden. Daarnaast heeft ook de consument een verantwoordelijkheid door het product op een juiste wijze te bereiden.
De onderzoekers stellen dat in de communicatie de voedselveiligheidsrisico’s in de biologische sector nu nog onderbelicht blijven. “Wij vinden dat een onwenselijke situatie. Consumenten moeten weten dat sommige risico's inherent zijn aan de keuze om dieren in een natuurlijker en welzijnsvriendelijkere omgeving te houden. Dankzij deze gebalanceerde informatie kunnen consumenten beter beslissen om een biologisch product wel of niet aan te schaffen. Zo kunnen onaangename verrassingen worden voorkomen, waardoor de biologische sector niet onnodig in een slecht daglicht zal komen te staan."
‘To explore the potential of nature to improve the quality of life’. Dat is de missie van Wageningen UR (University & Research centre). Onze ruim 6.500 medewerkers en 10.000 studenten uit meer dan honderd landen werken in ons domein ‘gezonde voeding en leefomgeving’ overal ter wereld, zowel voor overheden als bedrijfsleven. De kracht van Wageningen UR ligt in de bundeling van gespecialiseerde onderzoeksinstituten, Wageningen University en hogeschool Van Hall Larenstein en in de samenwerking van de verschillende natuur- en maatschappijwetenschappelijke disciplines. Hierdoor ontstaan wetenschappelijike doorbraken die snel in de praktijk en in het onderwijs kunnen worden vertaald. Dat is de Wageningen aanpak.
Bron: wur.nl

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Enquete i.h.k.v. WNF 50 jaar

De zwarte ooievaar die weer broedt in Nederland, de steur die als vanouds paait in de Rijn, of tijdens een wandeling oog in oog staan met een eland in de Biesbosch. Als het aan de gemiddelde Nederlander ligt dan zijn deze uit Nederland verdwenen diersoorten binnen 50 jaar terug.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com