Home Water Beheer Duurzaam waterbeheer

Duurzaam waterbeheer

Het laatste decennium is het begrip 'duurzaam waterbeheer' in opmars. Wat wordt hier zoal mee bedoeld en wat is hier de concrete uitwerking van?
Duurzaam waterbeheer is het winnen, gebruiken en retourneren van water aan en uit het milieu onder een aantal voorwaarden. Ten eerste mag de natuurlijke voorziening niet worden overschreden. Het gebruik van het water moet afgestemd worden op de kwaliteit van het water dat gewonnen wordt.

De kwaliteit mag bij teruggave aan de natuur niet aangetast zijn. De omvang van het gebruik moet minimaal zijn en de duur maximaal. Tot slot moeten de natuurlijke omstandigheden zowel bij opname als afgifte worden gehandhaafd en zo mogelijk verbeterd.

Onttrekking en verbruik
Een van de doelstellingen van duurzaam waterbeheer is om het aan de natuur onttrokken water na gebruik weer terug te brengen in de natuur, liefst ook nog in een betere conditie. In de West-Europese landen wordt zestien procent van de beschikbare hoeveelheid zoet water aan de natuur onttrokken. Vijf procent daarvan wordt 'verbruikt'. Dit betekent dat na gebruik van het water vijf procent van het water verdwenen is. Dit kan veroorzaakt worden door bijvoorbeeld verdamping. Natuurlijk verdwijnt dit water niet definitief, het komt echter wel op een andere plaats terug in de natuur dan waar het onttrokken is. Omdat de percentages verbruik vooral in de drogere, Mediterrane landen erg hoog zijn (vooral door slechte irrigatiesystemen), verdrogen deze landen extra snel. 
Ook als het water wel netjes teruggebracht wordt in de natuur, kan dit gevolgen hebben voor het milieu. De onttrekking van water gebeurt meestal op een andere plaats dan waar het weer terug de natuur in wordt gebracht. Op die onttrekkingsplaatsen kan het milieu aangetast worden, bijvoorbeeld door het droogvallen van rivieren.

Opkomst duurzaam waterbeheer
Duurzaam waterbeheer is een voortvloeisel uit het groeiende besef dat natuurlijke bronnen niet onuitputtelijk zijn en de mens zuinig moet zijn op zijn omgeving. Vooral sinds de publicatie van het rapport Grenzen aan de Groei door de Club van Rome in 1972 staat het onderwerp milieu wereldwijd hoog op de politieke agenda. In de jaren '70 en '80 waren het vooral wereldwijde, grootschalige milieuproblemen die de aandacht vroegen. De drie belangrijkste daarvan op watergebied zijn: watertekorten, woestijnvorming en overstromingen. Om deze problemen op te lossen werden vaak internationale, onhaalbare projecten opgezet. In de afgelopen vijftien jaar wordt er meer gefocust op kleinschaliger projecten en nationaal beleid. Hiervan kunnen de effecten beter gemeten worden en de projecten zijn eenvoudiger te financieren. In Nederland worden jaarlijks tientallen projecten uitgevoerd om op kleine schaal duurzaam waterbeheer en waterverbruik mogelijk te maken.
Bron: http://www.deltawerken.com/Duurzaam-waterbeheer/64.html

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Semporna hoogste marine biodiversiteit ter wereld

Record aantal soorten gevonden waaronder enkele nieuwe garnalen en krabben. De eerste resultaten van de Semporna Marine Ecological Expedition (SMEE) eind 2010 duiden erop dat Semporna wellicht de hoogste mariene biodiversiteit ter wereld herbergt.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com