Home Water Oceanen en rivieren Koersen naar een natuurlijke Noordzee

Koersen naar een natuurlijke Noordzee

In Europa is in de Kaderrichtlijn Marien vastgelegd dat de Europese zeeën de komende jaren schoner en gezonder moeten worden. De landen moeten streven naar een zogenaamde Goede Milieutoestand (GMT).

Maar hoe ziet de GMT voor de Noordzee er uit? Een goed beeld van een onverstoorde Noordzeenatuur is er niet. De Noordzee wordt namelijk overal intensief gebruikt, al vele decennia.

Christiaan van Sluis, student Mariene Biologie aan de Rijks Universiteit Groningen, onderzocht voor ons hoe een Noordzee zonder verstoring er uit zou kunnen zien.Uit zijn onderzoek blijkt dat -in vergelijking met de huidige toestand- een natuurlijke Noordzee de onderstaande kenmerken heeft:

> veel verschillende aaneengesloten habitats

> een hogere locale biodiversiteit

> meer biomassa op hogere trofische niveaus en aanwezig in de vorm van oudere dieren

> een hogere productiviteit op hogere trofische niveaus

> minder fluctuaties in de aanwezige populaties.

Wij hebben de resultaten van Christiaans onderzoek al veel in de praktijk toegepast, o.a. in workshops van Rijkswaterstaat over de GMT. We gebruikten ze ook voor onze lange termijn visie op een duurzame visserij. En momenteel werken we op basis van Christiaans rapport aan een uitgebreidere beschrijving van ‘de Goede Milieutoestand voor de Noordzee volgens Stichting De Noordzee’.

Bron: noordzee.nl

Schrijver: Sytske van den Akker

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Haringstand stabiliseert; scholbestand ontwikkelt ..

Haringstand stabiliseert; scholbestand ontwikkelt zich goed. De druk van de visserij op de visbestanden in de Noordzee is in de afgelopen jaren afgenomen. Vooral schol heeft geprofiteerd van deze afname.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com