Home Water Projecten Grevelingenmeer weer overlaten aan elementen

Grevelingenmeer weer overlaten aan elementen

Het Grevelingenmeer moet weer een open verbinding krijgen met de Noordzee en het rivierengebied. Eb en vloed zullen worden aangewend om getijenergie op te wekken.

Eens

Daarover waren alle partijen het eens op de Grevelingenconferentie, afgelopen maandag. Vertegenwoordigd waren de Zeeuwse Raad van Staten, de gemeenten Schouwen Duiveland en Goedereede en belangenorganisaties van vissers, watersport en de recreatiesector.

Stinkende bak water

Het Grevelingenmeer is in de decennia die volgden op de Watersnoodramp aan twee zijden afgesloten: aan de oostkant door de Grevelingendam (1964), aan de westkant door de Brouwersdam (1971). Door de afsluiting kwam er geen zuurstof meer bij het water. Dat had negatieve gevolgen voor de flora en fauna in het meer, en daarmee de mogelijkheden voor visserij en recreatie. ‘Het werd een grote stinkende bak water met een oppervlak van honderd vierkante kilometer’, aldus Pieter Maessen, voorlichter van de MIRT-verkenning Grevelingen. Door getijslag van zo’n halve meter toe te laten, wordt het water ververst.

Getijcentrale

De reconstructie wordt aangevuld door een getijcentrale, die de eilanden Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland van energie voorziet. Naar verwachting levert de aanleg veel werkgelegenheid op. Een soortgelijke energiecentrale in Frankrijk, weet Maessen, is bovendien een toeristische trekpleister die tienduizenden bezoekers trekt. De opening van het meer vergroot bovendien het recreatiegebied van watersporters: die kunnen zo naar Engeland varen.

Win-win-win-situatie

‘Het is een win-win-win situatie’, vat Maessen samen. En dus de investering van vier à vijfhonderd miljoen euro dik waard. 160 miljoen daarvan moet uit de schatkist komen; voor de getijcentrale, die zo’n 350 miljoen kost, wordt nu een energiebedrijf gezocht.

2015

De MIRT-verkenning is nu, na twee jaar, halverwege. Eind 2011 moet er een voorkeursalternatief op tafel liggen. In 2015 valt het definitieve besluit.
Bron: binnenlandsbestuur.nl

 

AddThis Social Bookmark Button


Klimaatverandering en aanpassing natuurbeleid

Bij uitvoering van het huidige natuurbeleid blijft de natuur kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Behoud van alle dier- en plantensoorten per gebied is niet realistisch in het licht van de klimaatverandering.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com