Home Water Projecten De Roombeek stroomt weer door Enschede

De Roombeek stroomt weer door Enschede

De aanleg van de Roombeek, in de gelijknamige wijk in Enschede, laat zien wat voor winst er te halen is als waterschap en gemeente van begin af aan samen optrekken. Er is geen last meer van overtollig regenwater, de beek geeft dynamiek in de wijk en verbindt zelfs mensen met elkaar.

Al in 2002 stelden de partijen samen een Watervisie vast, met als doel om water een leidende rol te laten vervullen bij de inrichting van ruimte en duurzaam waterbeheer te ontwikkelen om daarmee een aantal fundamentele problemen met het (grond)wateroverlast  op te lossen. De visie kan samengevat worden in de leus ‘de blauwe aders terug in de stad'. De Roombeek is één van die aders. Die visie kreeg een  vorm bij de herontwikkeling van de verwoestte wijk Roombeek Het bestuur van Waterschap Regge & Dinkel gaf al snel aan een bijdrage te willen leveren aan de herontwikkeling van de wijk. Jeroen Riekert was hierbij als projectleider betrokken en geeft aan dat ze met de gemeente Enschede een heldere rolverdeling afspraken. "Binnen de wijk Roombeek nam de gemeente het voortouw en stelden wij ons op als adviseur. De Roombeek - die ruim 10 kilometer lang is - heeft echter ook een boven- en benedenstrooms gedeelte buiten die wijk en daar werden wij ‘ leading' en was de gemeente adviserend."

 

Herinrichting

Dat ging zelfs zover dat Riekert een projectteam leidde van specialisten op het gebied van verkeer, riolering en stedelijke ontwikkeling. Als waterschapsvertegenwoordiger was hij dus verantwoordelijk voor de totale herinrichting van bepaalde straten. Riekert: "Dat werkte erg goed. We hebben daar ook zoveel mogelijk de bewoners bij betrokken, met als resultaat een dynamisch watersysteem wat de mensen weten te waarderen. Ze zijn zelfs zo betrokken, dat ze op eigen initiatief de roosters van het systeem schoonmaken."

Functiestapeling

Naast de betrokkenheid van belanghebbenden, is ook de ‘stapeling van functies' één van de winstpunten. De zones langs de Roombeek worden gebruikt voor het beheer het verkeer, maar hebben ook een recreatieve functie en zelfs een verbindende. Riekert: "Hiermee is ook een sociale barrière opgeheven. Mensen kennen elkaar nu beter en zijn trots op hun Roombeek."

Watertoets

Over de watertoets is Riekers helder. "Die vormt bij ons standaard een onderdeel van het proces. Water wordt vanzelfsprekend meegenomen. Ik vind het daarbij wel belangrijk dat je bereid ben om over je eigen grenzen heen te kijken. Dus ook meedenken met de belangen van de andere partijen."
Bron: helpdeskwater.nl

 

AddThis Social Bookmark Button


Het verlies van plant- en diersoorten

Nederlander bezorgd over het verlies van plant- en diersoorten. De meeste Nederlanders vinden dat geen enkele plant- of diersoort mag uitsterven. Maar als er dan toch een soort moet verdwijnen, laat het dan de mug zijn.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com