Home Water Projecten Rotterdam krijgt Nationaal Centrum voor Water

Rotterdam krijgt Nationaal Centrum voor Water

In Rotterdam verrijst in 2012 het Nationaal Centrum voor Water. Dertig partijen uit de watersector lanceerden woensdagavond in het stadhuis van Den Haag het project Dutch Delta Design 2012, dat ertoe moet leiden dat Nederland over drie jaar het mondiale kenniscentrum voor water en klimaat is.

De bundeling van expertise moet ertoe leiden dat de zogenoemde Dutch approach, een integrale aanpak van water, klimaat, ruimtelijke ordening en bestuur, de hele wereld overgaat. Volgend jaar begint een internationale marketingcampagne om Nederland te positioneren als hét internationale platform voor waterexpertise, laat het Netherlands Water Partnership weten.

In het watercentrum kunnen bezoekers de Nederlandse waterkennis 'beleven', aldus de initiatiefnemers. Ook professionals en potentiële opdrachtgevers kunnen er terecht. Daarnaast zijn jongeren en studenten welkom, mede omdat in 2012 een tekort van zestienduizend specialisten wordt verwacht.

De kennis die in Nederland beschikbaar is over water moet oplossingen bieden voor klimaatveranderingen. Drijvend bouwen en zelfvoorzienende terpen zijn voorbeelden van innovaties die veilig en duurzaam wonen in kwetsbare delta's mogelijk moeten maken. Een greep uit de ideeën op het gebied watervoorziening en -zuivering zijn wormen die vervuild slib opeten en mobiele bioreactors. Voor ontwikkeling van de kennis over water en recht is Den Haag de aangewezen plaats.

Betrokken partijen zijn onder meer Philips, TNO, IBM, Wageningen Universiteit, Arcadis, de Rotterdamse haven, NOC*NSF en diverse waterbedrijven, gemeenten, waterschappen en hoogheemraadschappen.
Bron: Novum

www.centrumvoorwater.nl

 

AddThis Social Bookmark Button


Een op de vijf reptielen dreigt uit te sterven

Negentien procent van alle reptielen ter wereld wordt met uitsterven bedreigd. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van de Zoological Society of London (ZSL) in samenwerking met de International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com