Home Water Projecten De watervoetafdruk van België in kaart

De watervoetafdruk van België in kaart

WWF vzw en Ecolife vzw werken aan een studie om de watervoetafdruk van België in kaart te brengen. De watervoetafdruk is gebaseerd op het concept van 'virtueel' water. Dat is de hoeveelheid water die verbruikt wordt om een product tot stand te brengen. Neem bijvoorbeeld een kopje koffie. Die bevat 20 cl water, maar om die koffiebonen te telen, hadden de koffieplantjes veel water nodig: zo'n 140 liter voor één kopje koffie.

Dit virtuele water is analoog aan de indirecte energie-inhoud die we gebruiken bij de ecologische voetafdruk. Een kopje koffie bestaat dus niet enkel uit direct water (de 20 cl in het kopje), maar ook uit indirect, virtueel water (de 140 liter). De watervoetafdruk van een persoon is niets anders dan de som van het directe en indirecte verbruikte water van alle geconsumeerde producten.
Wat zijn nu de resultaten voor België? De watervoetafdruk van een gemiddelde Belg bedraagt ongeveer 2700 m³ per jaar. Dat is meer dan het volume van een Olympisch zwembad. Op zich zegt dit getal misschien niet veel, maar we moeten beseffen dat water een schaars goed is. Als we kijken naar de hoeveelheid hernieuwbaar, beschikbaar zoetwater (dus geen zout zeewater, geen polair ijswater, geen te diep grondwater, geen vervuild water, ), en we vrijwaren een deel hiervan voor het goed functioneren van ecosystemen, dan beschikt een mens over slechts 2500 m³ per jaar. Een Belg verbruikt dus meer water dan het 'eerlijke wateraandeel'.
En net zoals bij de ecologische voetafdruk is ook hier de veeteelt een grote boosdoener: bijna 20% van onze watervoetafdruk komt van de veeteelt, en dan is daar het waterverbruik voor het veevoer (maïs, soja,…) nog niet bij gerekend. Ter vergelijking: een kilogram rundvlees heeft een watervoetafdruk van 16.000 liter, terwijl eiwitrijke vleesvervangers zoals sojabonen of peulvruchten een voetafdruk van resp. 1800 en 400 liter per kilogram hebben.
De top tien van de belangrijkste producten in onze watervoetafdruk bestaat uit: graan, katoen, sojabonen, koffie, melk, oliepalmvruchten, suikerriet, zonnebloem, rundvlees en gevogelte. We kunnen ook eens kijken naar onze externe watervoetafdruk: de hoeveelheid buitenlands water dat een Belg indirect verbruikt. Onze externe watervoetafdruk bedraagt 75% van het totaal, wat wil zeggen dat we sterk afhankelijk zijn van buitenlands water. Maar er is meer: een deel van dat virtueel water is afkomstig van landen die kampen met waterschaarste. Koplopers zijn daarbij Pakistan en Oezbekistan (denk aan de katoenplantages en het uitdrogen van het Aralmeer), en verder landen zoals Egypte, Israel, India en Spanje.
Ecolife vzw zal samen met WWF vzw over deze resultaten een rapport schrijven en hopen deze te kunnen presenteren tijdens de wereldwaterweek in augustus. Op termijn wil Ecolife vzw werken aan projecten rond waterverbruik van maaltijden, gericht aan grootkeukens en kokscholen, en hoopt ook een persoonlijke watervoetafdrukcalculator te kunnen ontwikkelen.
Bron: Ecolife vzw en WWF-België zijn lid van het Netwerk Bewust Verbruiken vzw.

 


http://www.ecolife.be/nieuwsbrief/2009-2/NB_2009_2.htm#7

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


CITES loopt uit op grote teleurstelling

De CITES-conferentie over de handel in bedreigde planten en dieren is gisteren 25 maart geëindigd in een grote teleurstelling voor het Wereld Natuur Fonds (WNF) en alle landen die serieus werk willen maken van de bescherming van dier- en plantensoorten.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com